Home » Nieuwsbrief » Studiereis naar Hongarije uitgesteld vanwege grote zorgen in ons gezin – Censuur in schoolboeken? – Nieuwsbrief d.d. 1-6-2022

Studiereis naar Hongarije uitgesteld vanwege grote zorgen in ons gezin – Censuur in schoolboeken? – Nieuwsbrief d.d. 1-6-2022

De mens wikt, maar God beschikt. Of zoals de schrijver van het bijbelboek Spreuken zegt: ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang‘ (Spreuken 16:9, SV). Afgelopen week zijn er grote zorgen gekomen om onze zesjarige zoon. We hebben hem acuut met de ambulance naar het ziekenhuis moeten brengen vanwege een ophoping van hersenvocht in de hersenkamers en daardoor een ondragelijke druk. God is onverdiend getrouw! Hij heeft onze zoon nog willen sparen. Hoewel het nog steeds zorgelijk is, zijn de uitzichten op herstel menselijkerwijs gesproken erg positief. ‘Doch wie roemt, die roeme in den Heere‘ (2 Korinthe 10:17, SV). Zou u willen bidden voor onze zoon en ons gezin? Mocht u op de hoogte willen blijven van de voortgang dan kunt u mijn Facebookpagina hier in de gaten houden. Wij hopen daar af en toe een update te plaatsen of te delen.

Project Hongarijegeologie

Omdat onze lieve zoon nog steeds in het ziekenhuis ligt, en de vooruitzichten zijn dat hij daar volgende week ook moet blijven, kunt u ongetwijfeld begrijpen dat we de studiereis naar Hongarije op dit moment niet kunnen laten doorgaan. Het bedrag dat onze sponsors geschonken hebben zetten we apart. Als de Heere ons leven spaart en de gezondheid geeft, hopen we dit in een nog nader te bepalen week uit te voeren. Mocht je deze reis nog willen ondersteunen dan is dat altijd welkom (hier staat meer informatie). We zijn zoals al gezegd voornemens om de reis alsnog uit te voeren, maar zoals we de nieuwsbrief al begonnen: De mens wikt, maar God beschikt.

Censuur in schoolboeken?

Op 27 mei 2022 viel ook het nieuwe gezinsblad ‘Om Sions Wil‘ op de mat. Daarin stond een column met als titel ‘Censuur in schoolboeken?‘ Deze column is ook op onze website geplaatst. Wanneer u het oneens bent met de inhoud, reageer dan gerust via info@oorsprong.info of ons contactformulier.

Teeth and Talons Whetted for Slaughter

Deze week zal er een boekpresentatie gehouden worden rondom de handelseditie van het proefschrift van prof. dr. Piet Slootweg. Deze geleerde promoveerde onlangs aan de Vrije Universiteit als doctor in de theologie op een proefschrift getiteld: ‘Teeth and Talons Whetted for Slaugter. Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961)‘ (zie hier, hier en hier). Meer informatie over de boekpresentatie is hier te vinden. Vanuit het perspectief van het klassieke scheppingsgeloof zal dr. Benno Zuiddam een reactie geven. Hij heeft al eerder de ‘degens’ gekruist met prof. Slootweg (zie bijvoorbeeld hier en hier). Eerder schreef de bioloog dr. ir. Erik van Engelen al over de verdediging van dit proefschrift (zie hier). Een ontzettend belangrijk onderwerp in het debat over schepping en evolutie: is het lijden van dieren van vóór of ná de zondeval. Oftewel: zijn dieren zo geschapen of zo geworden.