Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (3) Het rouwbord van Bertha van Bemmel (?-1650)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (3) Het rouwbord van Bertha van Bemmel (?-1650)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De derde bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Bertha van Bemmel uit Ingen.

Het rouwbord van Bertha van Bemmel (?-1650) was te vinden in de kerk van Ingen. De tekst op het rouwbord luidt: “O 24 Oct: 1650”. In het midden zien we een dubbel familiewapen met daarop Van Bemmel (rechts) en Van Hardenbroek (links).3 Aan de linkerkant zien we de wapens van: Van Bemmel, Van Meeckeren, Van Randwijck en Van Doornick. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Van Meerten, Van Eck, Van Meeckeren en Van Eck. De overlijdensdatum van Bertha komt overeen met een aantekening die door iemand uit het geslacht Van Hardenbroek is gemaakt en te vinden is bij Het Utrechts Archief.4 Deze datum past ook bij diverse gerechtelijke aktes waarin wordt Bertha, weduwe van Gijsbert van den Hardenbroek, in leven wordt genoemd.5

Uitleg: Bertha van Bemmel was een dochter van Heijmerick van Bemmel en Anna van Meerten.6 Vader Heijmerick was de zoon van Johan van Bemmel en Bertha van Meeckeren. Moeder Anna was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.7 Opa Johan was een zoon van Allard van Bemmel en Gijsberta van Randwijck. Opa Dirck was een zoon van Dirck van Meerten en Christian van Eck van Panthaleon. Overgrootmoeder Gijsberta was een dochter van Gijsbert van Randwijck en Johanna Vonck van Doornick. Oma Bertha was een dochter van Johan van Eck en Aleid van Meeckeren.

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Bertha was, kort, getrouwd met Gijsbert van Hardenbroek (?-1608), zie daarvoor bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/een-kostelijk-genealogieboek-van-de-familie-van-hardenbroek-in-het-utrechts-archief/.
  4. Deze aantekeningen hoop ik deze maand ook hier te publiceren.
  5. Ben dit momenteel aan het uitwerken voor een artikel in De Baron.
  6. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.
  7. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.