Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (4) Het rouwbord van Hillegonda van Bemmel (?-1641)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (4) Het rouwbord van Hillegonda van Bemmel (?-1641)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De vierde bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Hillegonda van Bemmel uit Ingen.

Het rouwbord van Hillegonda van Bemmel (?-1641) was te vinden in de kerk van Ingen. De tekst op het rouwbord luidt: “O 2. April 1641”. In het midden zien we een dubbel familiewapen met daarop Van Bemmel (rechts) en De Cock van Opijnen (links). In het 18e jaargang van De Navorscher (kolom 169) lezen we over dit echtpaar: “Jor Evert de Cock v. Opijnen, zoon van Dirk bij Hilbranda – anderen noemen haar Brandolfa – v. Deelen, geb. 1586 en gehuwd met Hillegonda v. Bemmel, overleed kinderloos in 1677, (…).3 Aan de linkerkant van dit rouwbord zien we de wapens van: Van Bemmel en Van Meeckeren. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Van Meerten en Van Eck.

Uitleg: Hillegonda van Bemmel was een dochter van Heijmerick van Bemmel en Anna van Meerten.4 Vader Heijmerick was de zoon van Johan van Bemmel en Bertha van Meeckeren. Moeder Anna was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.5 Dit komt, zoals te verwachten is, overeen met het rouwbord van Bertha van Bemmel, weduwe van Gijsbert van Hardenbroek.6

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. https://www.knggw.nl/wp-content/leeuw/1900-99-163.pdf.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  6. Dit rouwbord wordt hier beschreven: https://oorsprong.info/spitten-in-het-wapenboek-van-maximiliaan-louis-van-hangest-dyvoy-3-het-rouwbord-van-bertha-van-bemmel-1650/.