Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (2) Het rouwbord van Elisabeth van Goltsteijn (1602-1665)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (2) Het rouwbord van Elisabeth van Goltsteijn (1602-1665)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De tweede bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Elisabeth van Goltsteijn uit Maurik.

Het rouwbord van Elisabeth van Goltsteijn (1602-1665) te vinden in de kerk van Maurik. De tekst op het rouwbord luidt: “Anno 1665. 2 Janua: is in den Heere gerust de Hoog Ed: Geb. vrouwe Elisabeth van Golstein huisvrouw van den Hoog Ed: Geb Heer Evert Godefrooij van Meerten oud 63 jaeren”. In het midden zien we de famliewapens van Van Meerten en Van Goltsteijn. Aan de linkerkant zien we de wapens van: Van Goltsteijn, Van Meeckeren, Greijnick van Baeck en Schull. Aan de rechterkant zien we de wapens van: De Cock van Delwijnen, Van Meerten, De Ruiter en Van Eck. De datum op de rouwbord komt overeen met de begraafinschrijving te Maurik.3

Uitleg: Elisabeth was een dochter van Johan van Goltsteijn en Geertruid de Cock van Delwijnen. Vader Johan was een zoon van Willem van Goltsteijn en Catharina van Meeckeren. Moeder Geertruid was een dochter van Gijsbert de Cock van Delwijnen en Maria van Meerten.4 Opa Willem was een zoon van Johan van Goltsteijn en Henrika Greijnick van Baeck, bastaarddochter Van Egmond. Oma Catharina was een dochter van Rense van Meeckeren en Elisabeth Schull. Opa Gijsbert was een zoon van Johan de Cock van Delwijnen en Anna de Ruiter. Oma Maria was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.5

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. https://oorsprong.info/betaling-van-de-begrafenis-van-elizabeth-van-goltsteijn-1602-1665-in-rekeningen-kerkmeesters-te-maurik/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-en-gijsbert-de-cock-van-delwijnen-1575/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.