Home » Genealogie » Een kostelijk genealogieboek van de familie Van Hardenbroek in Het Utrechts Archief

Een kostelijk genealogieboek van de familie Van Hardenbroek in Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief is in het bezit van een indrukwekkend prachtig genealogieboek van de familie Van Hardenbroek. Het boek is samengesteld door G.C.D. d’Aumale van Hardenbroek rond 1890 en aangevuld tot 1902. Hieronder transcriberen we de scans die betrekking hebben op (de ouders van) Gijsbert van Hardenbroek en zijn echtgenoten Christina van Gellicum en, toen zij overleden was, Bertha van Bemmel.1 Het gaat om scans 44 tot en met 46, omvattende de bladzijden 68 tot en met 72. De familiewapens van de vader van Gijsbert staan op bladzijde 67.2

Het familiewapen van het oudadellijk geslacht Van Hardenbroek. Bron: Het Utrechts Archief.

Transcriptie bladzijde 68

5e Gijsbrecht van Hardenbroek tot den Breij, schildknaap, 30 Mei 1578 maarschalk van Eemland, 6 October 1584 maarschalk van Abcoude. Is tegenwoordig bij het magescheid van zijne moeder in 1531. Is bij den graaf van Culemborg en wordt ook boven de gewone ridderschap verschreven om Keizer Karel V te ontvangen in 1528. Matth. de Nobilit. Hij was in 1551 schepen van Wijk bij Duurstede en kapitein in ’s Keizers dienst. Hij woonde in 1566 met zijn broeder Johan te Culemborg (Drakenburg), overleed in Juli.

De familiewapens van resp. Van Hardenbroek en Van Deutecom. Bron: Het Utrechts Archief.

Transcriptie bladzijde 68

“1600 op het slot te Abcoude op zeer hoogen leeftijd en was gehuwd in 1562 met Theodorica van Deudecom, die hem schonk:

A. Gijsbert van Hardenbroek, maarschalk van Abcoude en Eemland, staat op de lijst die jagen mogen 1594 Matth de Jure gladii blz. 594 Werd door Kleef beleend.”

Transcriptie bladzijde 70

“1596. Kleefsch archief, Hij stierf 28 februari 1608, begraven te Rijswijk bij Wijk bij Duurstede in de kerk onder een zerk.

Hij huwde 1e met Christina van Gellekom (Gellicum), dochter van Goert en van Anna van Els. Zij bracht hem de tienden te Malburg aan waarmede hij beleend werd 1596 Kleefsch archief. Hij huwt 2e 24 Januari 1606 met Berta van Bemmel, begraven bij haren man, dochter van Heimerich van Bemmel en van Anna van Meerthen.”

Familiewapens van resp. Van Gellicum, Van Hardenbroek en Van Bemmel. Bron: Het Utrechts Archief.

Transcriptie bladzijde 71

B. Mechteld van Hardenbroek, overleden 23 September 1593, huwde Heer Pieter van Westrenen, overleden in 1592.

C. Maximiliaan van Hardenbroek, ongehuwd overleden.”

Familiewapens van resp. Van Westrenen en Van Hardenbroek. Bron: Het Utrechts Archief.

Transcriptie bladzijde 72 (klein deel)

D. Jan van Hardenbroek, ongehuwd overleden.

Voetnoten

  1. Bertha was de dochter van Heijmerick van Bemmel en Anna van Meerten. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.
  2. Bron: https://hetutrechtsarchief.nl/component/maisinternet/?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miview=inv2&milang=nl&micode=1010&minr=45798405.