Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1) Het rouwbord van Aleida van Brakell (±1566-1619)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1) Het rouwbord van Aleida van Brakell (±1566-1619)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De eerste bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Aleida van Brakell (?-1619) uit Amersfoort.

Het rouwbord van Aleida (of: Alyd/Aletta) van Brakell (?-1619) was te vinden in de St. Joriskerk te Amersfoort. De tekst op het rouwbord luidt: “De Edele juffr. Joffrouw Aleida van Brakel van Karmestein Huijsvrouw van den Edelen Hendrick Sael overleden den 30 April 1619 Atat. 53.” In het midden zien we het famliewapen van Van Brakell. Aan de linkerkant zien we de wapens van: Van Brakell, Van Meerten, Toe Boecop en Van Eck. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Leefdael, Van Eck, Van Deelen en Van Meeckeren.

Uitleg: Aleida was een dochter van Johan van Brakell en Johanna van Meerten.3 Johan was een zoon van Cornelis van Brakell en Margriet toe Boecop. Johanna was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.4 Zo is de linkerkant van het rouwbord verklaard. De rechterkant van dit rouwbord verwijst naar de overgrootouders. Opa Cornelis van Brakell was een zoon van Johan van Brakell en Catharina van Leefdael. Oma Margriet toe Boecop was een dochter van Udo toe Boecop en Geertruid van Deelen. Opa Dirck van Meerten was een zoon van Dirck van Meerten en Christina van Eck van Panthaleon. Oma Bertha van Eck van Panthaleon was een dochter van Johan van Eck van Panthaleon en Aleida van Meeckeren. De lijnen worden goed zichtbaar gemaakt in de kwartierstaat van Dirk van Brakell op deze website (zie voetnoot).5

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.
  4. Het parenteel van haar grootouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  5. Al staat in deze kwartierstaat een fout, omdat Dirck geen zoon was van een Foyert maar van een Van Eck: https://oorsprong.info/beschrijving-van-de-van-meertens-in-de-ridderschap-van-het-kwartier-van-nijmegen/.