Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (17) Het rouwbord van Adriaan Johan van Goltsteijn (?-1684)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (17) Het rouwbord van Adriaan Johan van Goltsteijn (?-1684)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil ik het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De zeventiende bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Adriaan Johan van Goltsteijn (?-1684).

Het rouwbord van Adriaan Johan van Goltsteijn was te vinden in kerk van Ingen. De tekst op het rouwbord luidt “O. 18 Julij. 1684”. In het midden zien we het familiewapen Van Goltsteijn. Aan de linkerkant zien we de wapens Van Goltsteijn, Van Meeckeren, Van Egmond en Schul. Aan de rechterkant zien we de wapens De Cock van Delwijnen, Van Meerten, De Ruijter en Van Eck.

Uitleg: Adriaan Johan van Goltsteijn was een zoon van Johan van Goltsteijn en Geertruida de Cock van Delwijnen. Vader Johan was een zoon van Johan van Goltsteijn en Catharina van Meeckeren. Moeder Geertruida was een dochter van Gijsbert de Cock van Delwijnen en Maria van Meerten.3 Opa Johan was een zoon van Johan van Goltsteijn en Hendricke van Egmont. Oma Catharina was een dochter van Rense van Meeckeren en Elisabeth Schul. Opa Gijsbert was een zoon van Johan de Cock van Delwijnen en Anna de Ruijter. Oma Maria was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.4 Deze lijnen komen overeen met een eerder op deze website gepubliceerde kwartierstaat.5

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-en-gijsbert-de-cock-van-delwijnen-1575/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  5. https://oorsprong.info/een-laat-17e-eeuwse-kwartierstaat-en-het-geslacht-van-meerten/.