Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (18) Het rouwbord van Johan Reinoud van Goltsteijn (?-1695)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (18) Het rouwbord van Johan Reinoud van Goltsteijn (?-1695)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil ik het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De achttiende bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Johan Reinoud van Goltsteijn (?-1695).

Het rouwbord van Johan Reinoud van Goltsteijn was te vinden in kerk van Ingen. De tekst op het rouwbord luidt “De Wel. Ed: Geb. Heer Johan Reinoud van Golstein tot Blijwerven in leve heemraad in Neder Betuwe. O. 27 Novemb. 1695”. In het midden zien we het familiewapen Van Goltsteijn. Aan de linkerkant zien we de wapens Van Goltsteijn, De Cock van Delwijnen, Van Meeckeren en Van Meerten. Aan de rechterkant zien we de wapens Van Brakell, Millinck, Tempier en Vaeck.

Uitleg: Johan Reinoud van Goltsteijn was een zoon van Adriaan Johan van Goltsteijn en Catharina van Brakell. Vader Adriaan Johan was de zoon van Johan van Goltsteijn en Geertruid de Cock van Delwijnen. Opa Johan was een zoon van Willem van Goltsteijn en Catharina van Meeckeren. Oma Geertruid was een dochter van Gijsbert de Cock van Delwijnen en Maria van Meerten.3 De vrouwelijke lijn was via moeder Catharina van Brakell. Zij was een dochter van Johan van Brakell en Hendrike van Millinck. Opa Johan was een zoon van Lodewijk van Brakell en Catrina Tempier. Oma Hendrike was een dochter van Johan van Millinck en Margarita Vaeck. Dit rouwbord komt overeen met een eerder op deze website gepubliceerde kwartierstaat.4

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-en-gijsbert-de-cock-van-delwijnen-1575/.
  4. Deze kwartierstaat is hier te vinden: https://oorsprong.info/een-laat-17e-eeuwse-kwartierstaat-en-het-geslacht-van-meerten/.