Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (16) Mogelijk het rouwbord van Martina van Bemmel (?-1623)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (16) Mogelijk het rouwbord van Martina van Bemmel (?-1623)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil ik het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De zestiende bijdrage in deze serie gaat over het mogelijke rouwbord van Martina van Bemmel (?-1623).

Het mogelijke rouwbord van Martina van Bemmel (?-1623) was te vinden in de kerk van Ingen. Heet mogelijke rouwbord, want er staat een andere naam als tekst op dit rouwbord. Is dit een foutje van Van Hangest d’Yvoy. Van Bertha van Bemmel, weduwe van Gijsbert van Hardenbroeck, weten we namelijk dat zij overleden is in het jaar 1650. Dit komt ook overeen met gegevens in andere originele bronnen. De enige dochter die bij mijn weten dan nog over is, dat is Martina van Bemmel. De tekst op het rouwbord luidt “Jufr. Beerta van Bemmel is in den Heere gerust, den 1 Januarij 1623”. In het midden zien we het familiewapen Van Bemmel. Als het om Bertha zou zijn gegaan, dan was hier een dubbelwapen te zien. Aan de linkerkant van dit rouwbord zien we de wapens van: Van Bemmel en Van Meeckeren. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Van Meerten en Van Eck.

Uitleg: Martina van Bemmel was een dochter van Heijmerick van Bemmel en Anna van Meerten.3 Vader Heijmerick was de zoon van Johan van Bemmel en Bertha van Meeckeren. Moeder Anna was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.4

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.