Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (12) Het rouwbord van Willem van Goltsteijn (1610-1662)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (12) Het rouwbord van Willem van Goltsteijn (1610-1662)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil ik het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De twaalfde bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Willem van Goltsteijn.

Het rouwbord van Willem van Goltsteijn was te vinden in kerk van Rijswijk. De tekst op het rouwbord luidt “Anno 1662 den 12 October is in den Heere gerust den Hoog Ed: Geb: Heer, Jonckheer Willem van Golstein, oud. 52 jaar”. In het midden zien we het familiewapen van Van Goltsteijn. Aan de linkerkant zien we de wapens Van Goltsteijn, Van Meeckeren, Creyink van Baeck, Schull, Van Egmont, Van Brandsenburg, Van Herf en Schimmelpenninck. Aan de rechterkant zien we de wapens De Cock van Delwijnen, Van Meerten, De Ruyter, Van Eck, Auwenrijn, Van Eck, Van Renesse en Van Meeckeren.3

Uitleg: Willem van Goltsteijn was een zoon van Johan van Goltsteijn en Geertruida de Cock van Delwijnen. Vader Johan was een zoon van Johan van Goltsteijn en Catharina van Meeckeren. Moeder Geertruida was een dochter van Gijsbert de Cock van Delwijnen en Maria van Meerten.4 Opa Johan was een zoon van Johan van Goltsteijn en Hendricke van Egmont bastaarddochter. Oma Catharina was een dochter van Rense van Meeckeren en Elisabeth Schull. Opa Gijsbert was een zoon van Johan de Cock van Delwijnen en Anna de Ruyter. Oma Maria was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.5 Overgrootvader Johan was een zoon van Hendrick van Goltsteijn en Sophia van Herf. Overgrootmoeder Hendrike was een dochter van Hendrick van Egmond en Agnes Creyinck van Baeck. Overgrootvader Rense was een zoon van ? van Meeckeren en ? van Brandsenburg. Overgrootmoeder Elisabeth was een dochter van ? Schull en ? Schimmelpenninck. Overgrootvader Johan was een zoon van Adriaen de Cock van Delwijnen en Hillegond van Auwenrijn. Overgrootmoeder Anna was een dochter van Roelof de Ruyter en Jenne van Renesse van der Aa. Overgrootvader Dirck was een zoon van Dirck van Meerten en Christina van Eck van Panthaleon.6 Overgrootmoeder Bertha was een dochter van Johan van Eck van Panthaleon en Aleid van Meeckeren.7

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Het rouwbord volgt deze kwartierstaat: https://oorsprong.info/een-laat-17e-eeuwse-kwartierstaat-en-het-geslacht-van-meerten/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-en-gijsbert-de-cock-van-delwijnen-1575/.
  5. Het parenteel van de overgrootouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  6. Het parenteel van deze betovergrootouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1530-en-christina-van-eck-van-panthaleon/.
  7. Zie ook deze kwartierstaat, onderaan deze pagina: https://oorsprong.info/spitten-in-het-wapenboek-van-maximiliaan-louis-van-hangest-dyvoy-6-de-rouwborden-van-drie-telgen-uit-het-geslacht-van-eck-overleden-in-1658-1662-en-1669/.