Home » Genealogie » Overlijdensakte van Helena van Meerten (1879-1906)

Overlijdensakte van Helena van Meerten (1879-1906)

Overlijdensakte van Helena van Meerten (1879-1912) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Helena van Meerten (1879-1906) weergegeven.1 Op 5 januari 1906 verscheen Evert Jan van Meerten (1864-1951) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen om aangifte te doen van het overlijden van zijn (jongere) zus. Evert Jan was twee en veertig jaar oud, tramconducteur van beroep en woonachtig te Velp. Hij deed de aangifte samen met Willem van Haaften (1865-1912), veertig jaar oud, boerenarbeider van beroep en niet verwant aan de overledene. Zij verklaarden dat Helena op 5 januari 1906 om negen uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van zes en twintig jaar. Helena was ongehuwd, zonder beroep en woonachtig te Zoelen. Zij is te Zoelen geboren op 13 december 1879.2 Helena was de dochter van wijlen Teunis van Meerten (1829-1904) en Helena van de Wetering (1838-1916). Moeder Helena was zonder beroep en woonachtig te Zoelen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, overlijdensakten, 1906, aktenummer 2. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-helena-van-meerten-1879-1906/.