Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johannes Marinus Honig (1853-1854)

Overlijdensakte van Johannes Marinus Honig (1853-1854)

Overlijdensakte van Johannes Marinus Honig (1853-1854) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johannes Marinus Honig (1853-1854) weergegeven.1 Op 17 september 1854 verscheen Evert Dirk van Bruggen (1821-1891) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van het overlijden van Johannes Marinus. Evert Dirk was drie en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Martinus van Monsjou (±1788-1859), zes en zestig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Johannes Marinus op 15 september 1854 om tien uur in de ochtend in de leeftijd van tien maanden is overleden. Johannes Marinus is geboren te Utrecht en een zoon van Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).2 Het echtpaar woonde aan de Choorstraat E7.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1854, aktenummer 992. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.