Home » Genealogie » Geboorteakte van Johannes Marinus Honig (1853-1854)

Geboorteakte van Johannes Marinus Honig (1853-1854)

Geboorteakte van Johannes Marinus Honig (1853-1854) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johannes Marinus Honig (1853-1854) weergegeven.1 Op 17 november 1853 verscheen Johannes Marinus Honig (1824-1905) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Johannes Marinus was negen en twintig jaar oud, winkelier van beroep en woonachtig in de Chroonstraat Wijk E nr. 7. Hij verklaarde dat Johannes Marinus op 14 november 1853 om zes uur in de avond is geboren. Zijn moeder was Elisabeth van Meerten (1824-1873).2 De aangever had twee getuigen meegebracht: (1) Pieter Anthonie Roeper Bosch (1816-1897), zeven en dertig jaar oud en winkelier van beroep, en (2) Carel Jan Knierim (1821-1899)3, twee en dertig jaar oud en borstelmaker van beroep. De getuigen waren woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1853, aktenummer 1440. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
  3. De voornamen zijn hier omgedraaid, het gaat hoogstwaarschijnlijk om zijn zwager Jan Carel Knierim getrouwd met Maria van Meerten (1820-1860).