Home » Genealogie » Overlijdensakte van Haije Faber (1859-1937)

Overlijdensakte van Haije Faber (1859-1937)

Overlijdensakte van Haije Faber (1859-1937) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beverwijk.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Haije Faber (1859-1937) weergegeven.1 Op 15 april 1937 verscheen Arie Smaal (1879-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Beverwijk om aangifte te doen van het overlijden van Haije. Arie was zeven en vijftig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Beverwijk. Hij verklaarde dat Haije op 15 april 1937 om vijf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van zeven en zeventig jaar. Hij was zonder beroep, geboren te Franekeradeel en woonachtig te Beverwijk.2 Hij was gehuwd met Marijke van der Brug (1867-1937) en een zoon van wijlen de echtelieden Job Faber (1829-1913) en Dieuwke3 Beyma (1831-1891).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Beverwijk, overlijdensakten, 1937, aktenummer 71. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-haije-faber-1859-1937/.
  3. Hier Djoeke genoemd.