Home » Genealogie » Huwelijksakte van Marijke van der Brug (1867-1937) en Haije Faber (1859-1937)

Huwelijksakte van Marijke van der Brug (1867-1937) en Haije Faber (1859-1937)

Eerste blad van de huwelijksakte van Marijke van der Brug (1867-1937) en Haije Faber (1859-1937) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Sneek.
Tweede blad van de huwelijksakte van Marijke van der Brug (1867-1937) en Haije Faber (1859-1937) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Sneek.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Marijke van der Brug (1867-1937) en Haije Faber (1859-1937) weergegeven.1 Op 11 november 1894 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Sneek.

Haije Faber was vijf en dertig jaar oud een zeepzierdersknecht van beroep. Hij was geboren te Achlum en woonachtig te Sneek.2 Haije was weduwnaar van Trijntje Monsma (1860-1893) en de meerderjarige zoon van Job (Fokkes) Faber (1829-1913) en wijlen Dieuwke (Haijes) Beyma (1831-1891). Job was koopmansknecht van beroep en woonachtig te Sneek.

Marijke van der Brug was zeven en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Woudsend en woonachtig te Sneek, onlangs opnieuw woonachtig te Woudsend.3 Marijke was de meerderjarige dochter van wijlen Pieter van der Brug (1819-1894) en Metje van Meerten (1825-1895).4 Metje was zonder beroep en woonachtig te Woudsend.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad in de Gemeenten Sneek en Wymbritseradeel op 28 oktober 1894 en 4 november 1894. Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) hun geboorteakten, (2) de overlijdensakte van de vorige echtgenoot van de bruidegom, (3) de overlijdensakte van de vader van de bruid, en (4) het certificaat van de onverhinderden afloop van de huwelijksafkondigingen te Wymbritseradeel. De moeder van de bruid was aanwezig en heeft toestemming gegeven tot dit voorgenomen huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Bernardus de Jongh (1812-1904), een en tachtig jaar oud en commies ter secretarie van beroep.
  2. Johannes van Akkeren (1850-1935), vier en veertig jaar oud en stadsbode van beroep.
  3. Johannes Bernardus de Jongh (1863-1916), een en dertig jaar oud en secretarieklerk van beroep.
  4. Johannes Haarsma (1830-?), drie en zestig jaar oud en bode van beroep.

De getuigen waren woonachtig te Sneek en geen bloedverwanten van bruid of bruidegom.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Sneek, huwelijksakten, 1894, aktenummer 68. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-haije-faber-1859-1937/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-marijke-van-der-brug-1867-1937/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.