Home » Genealogie » Geboorteakte van Haije Faber (1859-1937)

Geboorteakte van Haije Faber (1859-1937)

Geboorteakte van Haije Faber (1859-1937) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Franekeradeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Haije Faber (1859-1937) weergegeven.1 Op 25 juni 1859 verscheen Job (Fokkes) Faber (1829-1913) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Franekeradeel om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Job was dertig jaar oud, panbakkersknecht van beroep en woonachtig te Achlum. Hij verklaarde dat Haije op 23 juni 1859 om twaalf uur in de middag is geboren. Zijn moeder was Dieuwke (Haijes) Beyma (1831-1891), zonder beroep. Job deed de aangifte samen met: (1) Joost de Vries (±1813-?), zes en veertig jaar oud en koopman van beroep, en (2) Cornelis (Sikkes) Wastra (±1818-?), een en veertig jaar oud en leerlooier van beroep. De getuigen woonden beiden te Achlum.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Franekeradeel, geboorteakten, 1859, aktenummer 73. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.