Home » Genealogie » Overlijdensakte van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924)

Overlijdensakte van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924)

Overlijdensakte van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924) weergegeven.1 Op 6 september 1924 verscheen Jan Theodorus Voorneveld (1878-1940) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist om aangifte te doen van het overlijden van Fredrik Wilhelm. Jan Theodorus was vijf en veertig jaar oud en bedienaar van beroep. Hij was woonachtige te Zeist en deed de aangifte samen met Jan Schep (1898-1945). Jan was vijf en twintig jaar oud, adjunct commies ter secretarie en woonachtig te Zeist. Zij verklaarden dat Fredrik Wilhelm op 5 september 1924 om acht uur in de avond is overleden in de leeftijd van twee en zestig jaar. Hij was arts van beroep, geboren te Lemsterland en woonachtig te Zeist.2 Hij was gehuwd met Cornelia Johanna Honig (1863-1942) en een zoon van de wijlen echtelieden Hendrik Luiking (1830-1909) en Tiette van Veen (1831-1905).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zeist, overlijdensakten, 1924, aktenummer 157. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-fredrik-wilhelm-luiking-1862-1924/.