Home » Genealogie » Huwelijksakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942) en Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924)

Huwelijksakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942) en Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924)

Huwelijksakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942) en Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente IJlst.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942) en Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924) weergegeven.1 Op 11 juni 1891 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente IJlst om een huwelijk aan te gaan.

Fredrik Wilhelm Luiking was acht en twintig jaar oud en geboren te Lemmer.2 Hij was de meerderjarige zoon van Hendrik Luiking (1830-1909) en Tiette van Veen (1831-1905). Hendrik was burgemeester van beroep en Tiette zonder beroep, het echtpaar woonde te Lemmer.

Cornelia Johanna Honig was zeven en twintig jaar oud, zonder beroep, geboren te Utrecht en wonende (onlangs) te Burgwerd.3 Zij was een meerderjarige dochter van Johannes Marinus Honig (1824-1905) en wijlen Elisabeth van Meerten (1824-1873).4 Johannes Marinus was zonder beroep en woonachtig te Utrecht en Elisabeth was al overleden.

Het aanstaande echtpaar heeft aan de ambtenaar overhandigd hun geboorteakten, de overlijdensakte van de moeder van de bruid en het certificaat van de gedane afkondigingen in de gemeenten Utrecht en Wonseradeel. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid waren bij de huwelijksvoltrekking aanwezig en hebben hun toestemming gegeven tot dit voorgenomen huwelijk. De afkondigingen zijn, zonder stuiting, gedaan op zondag 24 mei 1891 en zondag 31 mei 1891 te Utrecht en Wonseradeel. Na het ‘ja’-woord heeft de ambtenaar dit huwelijk gesloten.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

 1. Sietse Luiking (1865-1937), vijf en twintig jaar oud, volentair van beroep en wonende te Kollum.5
 2. Antonie Gerrit Honig (1864-1940), vijf en twintig jaar oud, theologisch kandidaat en wonende te Oudshoorn.6
 3. Hendrik Honig (1866-1931), vier en twintig jaar oud, zonder beroep en wonende te Amsterdam.7
 4. Wilhelm Heinrich Kramer (1859-1941), een en dertig jaar oud, leraar aan het gymnasium en wonende te Sneek.

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente IJlst, huwelijksakten, 1891, aktenummer 15. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
 2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-fredrik-wilhelm-luiking-1862-1924/.
 3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-cornelia-johanna-honig-1863-1942/.
 4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
 5. Hij was een broertje van Fredrik Wilhelm.
 6. Hij was een broertje van Cornelia Johanna en was getrouwd met Adriana van Geel (1876-1959).
 7. Hij was een broertje van Cornelia Johanna en was getrouwd met Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927).