Home » Genealogie » Geboorteakte van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924)

Geboorteakte van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924)

Geboorteakte van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lemsterland.

Hierboven wordt de geboorteakte van Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924) weergegeven.1 Op 25 augustus 1862 verscheen Hendrik Luiking (1830-1909) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lemsterland om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Hendrik was een en dertig jaar oud en dijksopzigter van beroep. Hij woonde te Lemmer. Hendrik verklaarde dat zijn zoon Fredrik Wilhelm geboren is op 25 augustus 1862 om vier uur in de nacht. Zijn moeder was Tiette van Veen (1831-1905), zonder beroep. Hendrik had twee getuigen meegenomen: (1) Douwe Sietzes van Veen (1829-1892), drie en dertig jaar oud, koopman van beroep en woonachtig te Lemmer2, en (2) Hielke Fokkes Lijklema (1813-1874), acht en veertig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Lemmer.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lemsterland, geboorteakten, 1862, aktenummer 105. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Douwe was een broer van Tiette, de moeder van Fredrik Wilhelm.