Home » Genealogie » Overlijdensakte van Evertje van Meerten (1862-1942)

Overlijdensakte van Evertje van Meerten (1862-1942)

Overlijdensakte van Evertje van Meerten (1862-1942) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Evertje van Meerten (1862-1942) weergegeven.1 Op 22 april 1942 deed Maarten van der Kraan (1884-1957) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam aangifte van het overlijden van Evertje. Maarten was acht en vijftig jaar oud en van beroep lijkbezorger. Hij verklaarde dat Evertje op 20 april 1942 om 11 uur in de avond is overleden in de leeftijd van tachtig jaar. Evertje is geboren te Lienden en woonde voor haar overlijden in Rotterdam. Zij was de echtgenote van Johannes Arie de Ridder en een dochter van de wijlen echtelieden Jerphaas2 van Meerten (1829-1873) en Johanna Spies (1831-1869). Uit de genealogische gegevens weten we dat Evertje op 22 november 1907 te Rotterdam in het huwelijk is getreden met Johannes Arie.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1942, aktenummer 1819. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Hier geschreven als Jerfaas.