Home » Onderwijs » McDonald’s leert onze kinderen miljoenen jaren – Bespreking van ‘Avonturen van de Boomtop-tweelingen’

McDonald’s leert onze kinderen miljoenen jaren – Bespreking van ‘Avonturen van de Boomtop-tweelingen’

“Professor Pablo schrok wakker en zag ongerust zijn gezin op hem af komen rennen, zwaaiend met hun armen. En de enorme spinosaurus kwam op hen af rennen. Het zag ernaar uit dat hij de familie Boomtop een heerlijke picknick vond voor een spinosaurus op een warme, winderige dag.”

McDonald’s geeft zogenoemde Happy Meal Readers uit om het lezen bij kinderen ‘te stimuleren en gezinnen even dichterbij elkaar te brengen. Door lezen leuk te maken, kunnen we kinderen een leven lang plezier in lezen geven’. Wanneer kinderen een Happy Meal bestellen kunnen ze een boek kiezen als onderdeel van de maaltijd. Het is mooi wanneer een bedrijf het leesplezier van een kind wil bevorderen.

Eén boekje gaat over de avonturen van de familie Boomtop. De familie Boomtop heeft de eerste tijdmachine ter wereld uitgevonden en reist terug naar lang vervlogen tijden. Ze houden een heerlijke picknick aan de oever van een rivier. Wanneer Alfred in een van de bomen klimt krijgt hij de schrik van zijn leven. Hij ziet een gigantisch zeil, groter dan de zeilen van de bootjes waar Ted mee speelde. Hij schreeuwt hard naar zijn familie: zo snel mogelijk uit het water. De Spinosaurus rent op hen af, kan de familie dit grote beest nog verjagen? Ze maken van het rode tafellaken een groot rood Spinosauruszeil. Het angstaanjagende beest druipt af, hij heeft geen zin in ruzie met een nog grotere Spinosaurus. Op de laatste bladzijde staan nog allerlei weetjes over de Spinosaurus.

Het is mooi dat de kinderen op een leuke wijze kennismaken met de Spinosaurus. Het boekje begint goed met ‘lang, lang geleden scheen de zon…’, maar op dezelfde pagina wordt al gezegd dat deze Spinosaurus vijfennegentig miljoen jaar geleden leefde in Afrika. De kinderen worden zo door McDonald’s ondergedompeld in de miljoenen jaren, zonder dat hun een alternatief wordt aangeboden. Als ze de eerste zin van ‘lang, lang geleden scheen de zon…’ zonder aanvulling hadden laten staan, dan hadden ook de creationisten geen problemen met dit boekje gehad. Een creationistische beschrijving van de Spinosaurus wordt in het oktobernummer van Weet Magazine 2019 gegeven.1 Het is goed om de kinderen ten minste twee visies op de werkelijkheid mee te geven. We hopen dat McDonald’s in de volgende druk van dit boekje dat ook doet. Het is namelijk een leuk kinderboekje.

Dit artikel werd geschreven in 2019.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’.

Voetnoten

  1. Kalkman, J., 2019, Gigantische Roofdino. Hoe leefde de Spinosaurus?, Weet 59: 45-47. Het artikel is helaas niet online te raadplegen.