Home » Opvoeding

Categoriearchief: Opvoeding

Een spannend tienerboek over ‘Het hunebed’

“Dan voelt Sander hoe hij stevig wordt vastgegrepen. Hij wil gillen, maar een onbekende duwt een prop papier in zijn mond en doet er een doek voor. Sander trappelt, maar de man duwt hem tegen de grond, terwijl een ander zijn handen met een touw vastbindt. Het duurt allemaal maar een paar seconden. De mannen trekken hem overeind. Even krijgt hij de gelegenheid om zijn belagers aan te kijken. Er gaat een schok door hem heen. Die mannen heeft hij deze vakantie al veel te vaak gezien.”

Johan Leeflang heeft weer een spannend tienerboek geschreven. Voor mij ligt het zevende deel van de serie ‘Campers’. Het boek heeft als titel ‘Het Hunebed’ en is uitgegeven door ‘Uitgeverij De Banier’. Het boek is geschreven voor jongens en meiden vanaf 10 jaar. Omdat er niet zoveel tienerboeken zijn die de bekende hunebedden in een Bijbelse context plaatsen is dit een welkome aanvulling voor de boekenkast van een gezin die het klassieke scheppingsgeloof willen uitdragen. Het biedt naast een spannend verhaal ook interessante informatie over het Drentse landschap en het Drentse verleden.

Verhaal

De familie Van Dijk trekt er, samen met vriend Michiel Nieuwenhuis, vaak op uit met hun super-de-luxe camper. Ze worden daarom ook wel ‘Campers’ genoemd. Dit keer zijn ze in Drenthe. Door drukte op het werk kunnen vader en moeder alleen de Camper neerzetten bij een oom en tante en moeten ze daarna weer terug naar huis. Sander, Rhodé en hun vriend Michiel blijven echter wel. Het huisje van ome Jan en tante Gerda staat dichtbij een landhuis van de schatrijke Charles Landman, eigenaar van een modeketen. De tieners Sander Rhodé en Michiel trekken veel met de kinderen Landman, John en Kitty op. Bijzonder is dat John wel lijkt op Sander en Kitty wel op Rhodé. In het verleden heeft Landman een man (Ferdinand) in dienst gehad die ontslagen werd omdat hij beschuldigd werd van fraude. Dit was een valse beschuldiging maar had verregaande gevolgen voor de reputatie en het privéleven van Ferdinand. Ferdinand zint daarom op wraak en besluit de zoon van familie Landman, John, te ontvoeren. Echter verwart Ferdinand John met Sander. Sander wordt ontvoerd en dit leidt tot een spannend avontuur met hoogte en dieptepunten. Dit ga ik niet allemaal verklappen, daarvoor moet je het boek zelf maar lezen.

Hunebed

In het verhaal komen hunebedden voor. Hunebedden zijn grafmonumenten van de vroege bewoners van Nederland. Ze bestaan uit grote zwerfstenen. Hoe zijn die stenen in Nederland gekomen? Wetenschappers denken in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (van 240.000 tot 130.000 naturalistische jaren geleden). Gelukkig denkt auteur, en vele creationistische wetenschappers met hem, er anders over. Volgens de auteur, in de uitleg van Charles Landman, hebben mensen de zwerfstenen waar de hunebedden van gemaakt zijn ‘ongeveer vierduizend jaar geleden hierheen gesleept op boomstammetjes en door schuine hellingen te maken hebben ze die stenen op elkaar gelegd’. Rhodé vraagt aan de heer Landman: ‘Maar hoe kwamen die stenen hier?’ De auteur laat de heer Landman het volgende antwoorden:

Die stenen zijn tijdens een ijstijd door ijs uit Scandinavië hierheen gekomen. Veel mensen beweren dat er vanaf 2,5 miljoen jaar geleden meerdere ijstijden achter elkaar zijn geweest. Deze stenen zouden dan in de voorlaatste ijstijd hier terecht zijn gekomen. (…) Als je de Bijbel volgt, bestaat de wereld ongeveer 6000 jaar. Andere christenen zeggen 10.000 jaar. Misschien is dat ook wel zo. Maar langer in elk geval niet. Dus als die stenen vele duizenden jaren geleden hierheen zouden zijn gekomen, zou dat ruim voor de schepping zijn geweest. (…) Wetenschappers die geloven in de schepping, geloven dat er na de zondvloed een ijstijd is geweest die ervoor zorgde dat de stenen hier terechtkwamen. Vandaar dat we hier al die grote stenen hebben.

Charles vertelt verder:

Het is wel heel triest dat mensen niet geloven dat God de wereld heeft gemaakt. Ze geloven dat de wereld heel oud is en dat het leven door evolutie is ontstaan. (…) Helaas zijn er ook veel christenen die denken dat de wereld heel oud is en dat de aarde niet in zes dagen is gemaakt. (…) God is almachtig. Voor Hem was het heel eenvoudig om een prachtige schepping in zes dagen te maken. Dat veel mensen dat niet geloven, daar snap ik niks van.

Rhodé stipt in het gesprek ook nog de schepping en de zondeval aan:

Eigenlijk hebben die hunebedden best wel te maken met de schepping. Vooral met de tijd erna. (…) De mensen wilde toch niet naar God luisteren? En toen is de zonde en de dood in de wereld gekomen. En daardoor hadden mensen weer graven nodig om hun doden in te leggen. Dus die hunebedden laten eigenlijk zien dat de mensen niet naar God wilden luisteren.

Charles Landman is naast een verhalenverteller een echte verzamelaar. Hij heeft bijvoorbeeld materialen en potscherven in de vitrine liggen die in de buurt van de hunebedden zijn gevonden (blz. 36). In het boek worden nog meer weetjes genoemd over de hunebedden. Zo leren de tieners dat een hunebed de ‘Papeloze kerk’ werd genoemd, omdat in de tijd van de hagepreken de hunebedden als preekgestoelte werden gebruikt (blz. 28). Maar ook dat hunebed D53 is verplaatst omdat de Duitsers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog op de oorspronkelijke plaats een landingsbaan voor vliegtuigen wilden bouwen (dit staat in de extra informatie). We lezen in het boek ook over de reuzen Ellert en Brammert (blz. 44) en over radiotelescopen die het heelal afspeuren (blz. 55).

Conclusie

Johan Leeflang heeft zoals gezegd een spannend tienerboek geschreven. Heel goed dat de auteur de tieners wijst op de geschiedenis van schepping, zondeval en zondvloed. In veel boeken krijgen tieners naturalistische informatie over de natuur en geschiedenis van de aarde voorgelegd. Het is dan ook een welkome aanvulling als een auteur daar anders over schrijft. Het boek wordt warm aanbevolen.

Dit boek wordt binnenkort te koop aangeboden in onze webshop.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk Opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het meerjarenplan ‘Fundamentum 2022-2027’, met uiteraard ieder jaar een ander jaartal.

Lijst met gelezen kinder- en jeugdboeken die gaan over onze vroegste geschiedenis

In ons project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 20x‘ inventariseren we christelijke kinder- en jeugdboeken. Hieronder houden we een tabel bij van de gelezen en verwerkte (lees)boeken. Wanneer in de boeken positief, namelijk creationistisch, over onze vroegste geschiedenis gesproken wordt, dan ziet u in de tabel ‘ja’. Wanneer in de boeken niet over onze vroegste geschiedenis gesproken wordt, dan ziet u in de tabel ‘nee’. Wanneer in de boeken summier over onze vroegste geschiedenis gesproken wordt, dan ziet u in de tabel ‘summier’. Wanneer in de boeken negatief, namelijk naturalistisch of theïstisch evolutionistisch, over onze vroegste geschiedenis gesproken wordt, dan ziet u in de tabel ‘negatief’.

Titel Auteur Uitgever Jaar van uitgave Oergeschiedenis Bespreking
Funny in galop Evelien van Dort Callenbach 2006 Nee n.v.t.
Val in de bunker M. Kanis De Banier 2006 Nee n.v.t.

Mepal heeft een lunch set over dinosauriërs – Leuk en handig voor overblijvers

De scholen gaan aanstaande maandag weer beginnen. Niet alle scholen, alleen regio Noord. Regio Midden heeft nog één week en regio Zuid zelfs nog twee weken. Veel kinderen die verder van de school vandaan wonen of kinderen op scholen met een continurooster zullen op school eten. De tas wordt dan ingepakt met een extra trommel en een fles (een lunch set). Wat is leuker voor kinderen dan om deze trommel en fles in een favoriet thema te kiezen: dinosauriërs. Het bekende merk Mepal1 voorziet met het lunch set in het thema ‘World of Dinos’ in die behoefte.

‘World of dinos’

Het favoriete thema voor kinderen is dinosauriërs. We zien op de voorkant van de trommel en rondom de beker één plaat. Groot voorop is een Tyrannosaurus rex te zien. Op de achtergrond zien we de zon schijnen. In de lucht vliegen zes reptielen van het soort Pteranodon. Op de grond zien we links een vulkaan en bomen. Naast de bomen staat de pantserdino Ankylosaurus. Verder naar links zien we de langnekken van het soort Brachiosaurus. Linksonder zien we nog een voetspoor van de op de voorgrond aanwezige Tyrannosaurus. Bij elkaar een mooi plaatje!

Het lunch set is neutraal, in de zin dat er geen jaartallen (miljoenen of duizenden) worden genoemd. Het set is daarom ook geschikt voor kinderen van christelijke ouders. Er kan natuurlijk bezwaar gemaakt worden tegen de term ‘World of Dinos’, omdat er nooit een tijdperk van alleen maar dinosauriërs is geweest. De botten van dinosauriërs die we vinden in aardlagen worden vaak vergezeld met zoogdier- en vogelfossielen, dit is uit te breiden met fossielen van schildpadden, krokodillen, insecten en zelfs zeeleven. Een wereld van alleen maar dinosauriërs is een illusie. Dit bezwaar is nog meer de gedachten van christenen die geloven dat dinosauriërs op de zesde dag, net als alle landdieren, door God zijn geschapen.

Praktische informatie

Het lunch set bestaat uit een trommel van 750 ml en een beker met een omhoog klikbare tuit van 400 ml. Los kan nog een kleinere beker van 300 ml gekocht worden. Een lunch set in de combinatie kleinere beker en trommel is ook samen te stellen. De trommel, beker en kleinere beker zijn uiteraard ook los aan te schaffen.2 De trommel bevat een los inzetbaar bakje voor groente of fruit en een vorkje om dat lekkers op te eten. Hierdoor is dit lunch set ook geschikt voor een rijkere voedingsvariatie. Het set is gemakkelijk voor kinderen te gebruiken en BPA-vrij.3 De bijgevoegde onderhoudsinstructies geven instructie voor schoonmaken van dit set en aanvullende informatie. Een robuust set voor de dinoliefhebber. Het set is te verkrijgen bij lokale warenhuizen (dan steunt u hen ook) of via het ‘warenhuis’ via internet bol.com.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2021’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk Opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het meerjarenplan ‘Fundamentum 2022-2027’, met uiteraard ieder jaar een ander jaartal.

Voetnoten

Hongarije staat pal voor de bescherming van kinderen

Vindt u dat de overheid moet voorkomen dat kinderen meningen opgedrongen krijgen die tegen de levensovertuiging van de ouders zijn? Vanzelfsprekend, zult u zeggen. Ik kan u verzekeren, ouders hebben dat recht. Maar niet volgens het EU-parlement en niet volgens de lhbti-beweging.

Panorama van de skyline van Boedapest. Bron: Wikipedia.

Nieuwe wet

Waar gaat het om? Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen die discriminerend en ‘homofoob’ zou zijn. Directe aanleiding voor deze wet was een schandaal medio 2020 waar kinderpornografie op de computer van de voormalige Hongaarse ambassadeur van Peru werd aangetroffen. In deze anti-pedofiliewet werden bepalingen opgenomen over een database met zedendelinquenten, hogere straffen, verlenging verjaringstermijn, etc. Tot zover geen probleem.

Echter, vlak voor de eindstemming nam regeringspartij Fidesz ook maatregelen op m.b.t. genderideologie en homoseksualiteit:

  • Er mag geen inhoud met afbeeldingen van homoseksualiteit of geslachtsverandering beschikbaar worden gesteld aan minderjarigen; seksuele voorlichters op school mogen homoseksualiteit of geslachtsverandering niet langer promoten; lessen seksuele voorlichting kunnen alleen worden gegeven door geregistreerde organisaties;
  • Beperkingen op advertenties met LHBTI-inhoud: advertenties zoals van Coca-Cola op het Sziget-festival in Boedapest (2019) met expliciete homoseksuele afbeeldingen mogen dus niet meer.

Reacties op de wet

Het Europese parlement is laaiend en de lhbti-beweging voelt zich zwaar gediscrimineerd. Artikel 20 (anti-discriminatiewetgeving) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt van stal gehaald. Er dreigt een juridische procedure tegen Hongarije. Maar waarom? De wet beschermt kinderen op een heel kwetsbare leeftijd tegen propaganda voor genderideologie. De enige discriminerende factor is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen en volwassenen. Vergelijk het met het terugbrengen van de toegestane snelheid op een gevaarlijke weg van 120 naar 80. Is dit dan een discriminerende anti-auto maatregel? Of dient dit ter bescherming van de autobestuurder?

Rechtvaardiging van de wet

Een gezin op vakantie aan het Balatonmeer. Bron: Pixabay.

Welnu, de Hongaarse regering heeft niet alleen het recht, maar zelfs de plicht kinderen te beschermen. Om verschillende redenen:

  1. Artikel 20 beschermt niet alleen lhbti-ers, maar ook mensen met godsdienstige overtuiging tegen discriminatie. Ook zij hebben rechten.
  2. Op grond van artikel 14.3 moet het recht van ouders om zich voor hun kinderen te verzekeren van het onderwijs en de opvoeding die overeenstemmen met hun godsdienstige, levensbeschouwelijke en opvoedkundige overtuigingen worden geëerbiedigd.
  3. Op grond van het RvE (Raad van Europa)-recht, met name artikel 2 van Protocol nr. 1 bij het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), moeten de staten bij de uitoefening van alle functies die zij in verband met opvoeding en onderwijs op zich nemen de (godsdienstige) overtuigingen van de ouders eerbiedigen.

M.a.w. het is gewoonweg niet toegestaan om zomaar lhbti-propaganda toe te laten. Dit is een inbreuk op fundamentele rechten van ouders en kinderen! Logisch, seksuele opvoeding is toch in de eerste plaats een taak voor de ouders?

Christelijke partijen

Széchenyi lánchíd (kettingbrug) te Boedapest. Bron: Pixabay.

De SGP nam het gelukkig dan ook voor Hongarije op. De ChristenUnie heeft zich helaas aan de zijde van de totalitaire EU geschaard. CU-leider Segers: „Doorslaggevend is voor ons het belang van de rechtstaat. Die moet juist ook voor minderheden opkomen”. CU, de Hongaarse wet houdt zich aan het Europees recht. Wordt het niet tijd om voor de rechten van ouders op te komen? Zijn kinderen onze bescherming niet waard? Of vindt de CU het wel prima dat kinderen op school diversiteitsfeestjes vieren en in de bibliotheek verhaaltjes kunnen aanhoren over ‘drag queens’? Natuurlijk verdienen ook jeugdige lhbti-ers een veilige omgeving. Maar is de oplossing daarvoor dat we propaganda gaan maken voor de lhbti-beweging? Is gewoon overleggen met Hongarije om hen met extra zorg te omringen te ingewikkeld?

Onze kinderen

Denk niet, dat Hongarije ver van ons bed is. Door middel van het vak Burgerschap tracht de overheid onze kinderen op te voeden tot ‘voorbeeldige’ burgers die inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel hebben staan. Kort geleden nog heeft het EU-parlement de Matic-resolutie aangenomen. Hiermee is het vermoorden van kinderen in de moederschoot een mensenrecht geworden. Daarnaast zullen kinderen in het kader van het CSE (Comprehensive Sex Education) programma vanaf de kleuterklas les moeten krijgen over het LHBT-gebeuren. De aanval op onze kinderen is vol ingezet.

Tenslotte

De Hongaarse minister van gezinszaken Katalina Novák verwoordde onlangs heel treffend hoe Hongarije het als haar roeping ziet om als christelijke natie een voorbeeld te zijn voor Europa: “Christianity is not a matter of choice but a predestination”. Laten we daarom Hongarije en ook onze kinderen niet vergeten in onze gebeden.

Lees hier ook de andere gastbijdrage van Lorens Knap over Hongarije.

COLUMN: De les van de pissebed

We leven in bijzondere tijden. Afgelopen voorjaar hebben we de kinderen zo’n acht weken lang thuisonderwijs moeten geven. Dat moest naast de fulltime baan, het huishouden en alle andere gezinszaken. Dat was stevig aanpoten. Vaak kwamen we alleen aan taal, rekenen, spelling, lezen en woordenschat toe en dat was al genoeg. Respect voor de mensen die kiezen voor het geven van thuisonderwijs aan hun kinderen.

Door al die onverwachtse drukte moest het biologieonderwijs helaas vaak overgeslagen worden. Tot op een zaterdag ik in de achtertuin aan het werk was en mijn kinderen daar ook aan het spelen waren. De weken ervoor had ik een loeppotje aangeschaft om de kinderen wat dichterbij de kleine natuur te brengen. Bij het schoonmaken van de tuin haalden we een pot met planten weg en daaronder krioelde het van de urineledikanten (een net woord voor pissebedden). Dochter (6) en zoon (4) kwamen op mijn vreugdekreten af.

Ik snel naar binnen om het loeppotje te halen, zodat we de pissebedden beter konden bestuderen. ‘Wat is dat, papa?’ vroeg dochterlief. ‘Een pissebed’, antwoordde ik. ‘Waarom rennen ze zo snel weg, papa?’ ‘Nou dat is omdat ze niet houden van de brandende zon op hun dakje. Wisten jullie dat de meeste soorten pissebedden helemaal niet op het land, maar in de zee leven? Er zijn zelfs beesten gevonden die meer dan een halve meter groot zijn.’ ‘Mag ik dat eens zien papa?’ Ik haalde mijn smartphone tevoorschijn, toetste ‘reuzenpissebed’ in, liet ze foto’s zien en las ze voor vanaf de internetencyclopedie Wikipedia: ‘De soort komt alleen voor op de bodem van tropische zeeën tussen 300 en 2100 meter diepte. Het dier eet vis, garnalen en wormen.’

‘Wat eten landpissebedden eigenlijk, papa?’ vroeg zoonlief. ‘Nou, pissebedden op het land eten afval van planten, zoals rottende takken en bladeren. Het is een afvaleter. De Heere heeft deze pissebedden zó gemaakt dat ze bladeren en rottende takken heel lekker vinden. Deze dieren hebben van de Heere de opdracht gekregen om alles netjes te maken anders zou het al snel een puinhoop van bladeren en takken worden in het paradijs. Mensen en dieren konden niet sterven in het paradijs, maar planten wel. Adam en Eva aten van de vruchten, de dieren aten gras. Bekijk de pissebed nog maar eens goed. Dit mooie en nuttige diersoort is, denk ik, door de Heere op de zesde dag gemaakt. Doe je voorzichtig met de dieren, want het is de schepping van de Heere?’

Zoon en dochter laten er een paar over hun hand en arm lopen. We zetten daarna de pot met planten weer terug en zoonlief pakt ook nog een steen uit de berging en legt deze in de tuin. ‘Dat is voor vanmiddag, dan kunnen we weer pissebedden bekijken.’ Tot zover de biologieles. Het loeppotje werd daarna nog vaak gebruikt om allerlei kleine diersoorten van dichtbij te bekijken, bijvoorbeeld vuurwantsen of (dode) spinnen. Voortaan moet ik uitkijken met het doodslaan van ‘vervelende’ vliegen en muggen. Zoon: ‘Je mag de vlieg toch niet doodslaan?’ Ik: ‘Waarom niet?’ ‘Zoon: ‘Het is de schepping van de Heere.’ Daar heeft hij helemaal gelijk in. ‘Door de zonde doen mensen en dieren elkaar pijn en verdriet. Zo is het door de Heere niet bedoeld, zo is het geworden!’ En daarmee wordt de biologieles ook een persoonlijke les.

Dit artikel verscheen eerder in het gezinsblad ‘Om Sions Wil’ en is met toestemming van de redactie hier overgenomen. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2021, De les van de pissebed, Om Sions Wil 2021 (3): 27. Hier is wat meer te lezen over ‘Om Sions Wil’.

ANDERE COLUMNS UIT 'OM SIONS WIL' JAARGANG 2021