Home » Onderwijs » Adam en Eva, Noach en bijbelverhalen op rijm – Een omkeerboekje

Adam en Eva, Noach en bijbelverhalen op rijm – Een omkeerboekje

Om onze kinderen de geschiedenissen uit de Bijbel aan te leren bestaan verschillende vormen. Sommigen doen dat spelenderwijs, bijvoorbeeld door middel van spellen zoals memory of kwartet. Andere lezen hun kinderen uit de zogenoemde kinderbijbels. Van de laatste categorie bestaan weer allerlei varianten. Bij Uitgeverij De Banier verscheen onlangs een boekje waarin het ‘bijbelverhaal’ op rijm is gezet. Het voorste deel bevat de geschiedenis van Adam en Eva. Het achterste deel bevat, wanneer het boekje omgekeerd wordt, de geschiedenis van Noach.

Gedicht

Alles wat je om je heen ziet,
Is gemaakt door onze God.
Dat staat in Gods boek, de Bijbel.
Lang geleden schreef Hij ’t op.

Eerst is alles nog heel donker,
Maar God zorgt voor heel veel licht.
Dan opeens, kijk: groene bomen!
Wat is dat een mooi gezicht!

De geschiedenis

De scheppingsdagen worden niet in chronologische volgorde gezet, dat hoeft ook niet omdat we in het eerste couplet en op de eerste bladzijde, kinderen zien en horen die zich over Gods schepping verwonderen. Alles is door Hem gemaakt. De geschiedenis zelf begint bij het feit dat alles zeer goed is geworden en dat God blij is met Zijn werk. We vervolgen de geschiedenis door te letten op het paradijs, waar Adam en Eva in mochten wonen. Helaas is alles niet zeer goed gebleven, de zonde is in de wereld gekomen. God straft hen, ze mogen niet meer in het paradijs blijven. Illustratief is het plaatje bij dit couplet: we zien Adam naar Eva wijzen en Eva naar de slang. Gelukkig eindigt de geschiedenis van Adam en Eva niet negatief. De auteur verwijst naar de Heere Jezus als drager van de straf, als bron van hoop! De tweede geschiedenis begint bij Kaïn en Abel. We zien een wereld die steeds slechter wordt. Maar Noach is God wél gehoorzaam. Hij moet een ark gaan bouwen. Noach wil nog zoveel mogelijk mensen meenemen, maar niemand wil er naar hem luisteren, ze lachen hem zelfs uit. Het water komt en bedekt de hele wereld. Na veel lange dagen maakt God de aarde toch weer droog. Het verhaal eindigt met het zien van de regenboog.

Aanbevolen!

De auteur, Peter Boer, maar ook de tekenaar, Daan van Oostenbrugge, hebben mooi werk geleverd met deze uitgave. Zowel de tekst als de tekeningen spreken aan. Als het gaat om het deel over ‘Adam en Eva’ start de auteur bij de belevingswereld van de kinderen. Als het gaat om het deel over ‘Noach’, beginnen de auteur en de tekenaar niet direct bij de zondvloed, maar vertellen ze eerst de voorgeschiedenis. Zo kan het achterste deel over Noach als vervolg gelezen worden van het voorste deel over Adam en Eva. De tekst volgt de Bijbelse Geschiedenis en is daarmee als bijbelgetrouw aan te merken, ook de plaatjes passen daar goed bij. Hoe het venster in de ark eruitzag daar kunnen we over discussiëren, maar we zien gelukkig geen ‘vrolijk kijkende’ of ‘spelende’ dieren wanneer de ark in het zondvloedwater wordt afgebeeld. Ook zijn de patrijspoorten weggelaten. De ark is ook groot en robuust afgebeeld, zodat de kinderen met dit boekje meekrijgen dat de geschiedenis van Noach beslist geen sprookje is. Het is aan te raden om dit boekje uw (klein/buurt)kind voor te lezen.

Dit artikel werd geschreven in 2020.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’.

Voetnoten