Home » Onderwijs

Categoriearchief: Onderwijs

“Het leven is niet zonder strijd” – Bespreking ‘Strijd!’

“’Het is een wolf! Hij vreet ons op!’ roept Dave benauwd. De wolf komt langzaam dichterbij. Zijn tong hangt uit zijn kwijlende bek. Dave en Willem fietsen voor hun leven. ‘Help!’ roept Willem gesmoord. Hij kijkt om zich heen of hij iemand ziet, maar er is niemand in de buurt, lijkt het.”

C. van der End schreef het mooie kinderboek Strijd voor kinderen vanaf 8 jaar. Het boek is uitgegeven bij Om Sions Wil. En gaat over twee jongens die in groep 8 zitten en op kamp gaan. Ze beleven van allerlei grappige en spannende avonduren. Het boek is geschreven vanuit reformatorisch perspectief. Het is ook een ernstig boek omdat Dave worstelt met een oma die ziek is.

Schepping

In het boek wordt twee keer positief verwezen naar de schepping. De eerste keer op bladzijde 97. Als Dave met zijn familie oma wil bezoeken dan reizen ze over de dammen naar het Zeeuwse Walcheren. Bij de stormvloedkering in de Oosterschelde1 kijkt Dave naar buiten: “Dave heeft dit al vaker gezien, maar blijft toch geboeid naar buiten staren. Zoveel ruimte, zoveel water! Dave bedenkt hoe klein hij is. Wat is God toch groot dat Hij dat alles gemaakt heeft.” Wanneer het gezin weer terugrijdt dan zingt Dave in gedachte psalm 121 in de berijming van 1773: “Mijn hulp is van de Heere alleen, Die hemel zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde”.2

Heel goed dat de schrijver aandacht heeft voor God de Schepper en dit alledaags in het boek laat voorkomen. Water kent inderdaad wonderlijke eigenschappen. De chemicus dr. Jonathan Sarfati schreef daar ooit voor Weet Magazine een mooi artikel over. Het boekje wordt aanbevolen voor kinderen vanaf 8 jaar.

Dit artikel werd geschreven in 2020.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Vergelding en het paradijs – Bespreking ‘Vergelding’

“Als de drie wagons helemaal tot stilstand zijn gekomen, klimmen Ivar en Zoro ervanaf. Plotseling klinkt in de verte weer het aanzwellend gebrom van een helikopter. Ivar kijkt naar de lucht, maar in het duister zijn geen boordlichten te ontdekken. Hij heeft de boordlichten uit, denkt Ivar. Het geluid komt snel dichterbij en Ivar herkent de Hind. In de directe omgeving is geen schuilplaats te ontdekken. ‘Snel onder een wagon!’ roept hij.”

Jeugdboekenschrijver Adri Burghout heeft al verschillende boeken op zijn naam staan. Hij kan mooi schrijven (en ook mooi tekenen). Dat geldt ook voor het boek ‘Vergelding’. Dit boek is geschreven naar aanleiding van de nasleep van de ramp met het passagiersvliegtuig MH-17, de Syrische burgeroorlog en het zogenoemde IS-kalifaat. Ivar, de hoofdpersoon, krijgt van de legerleiding de opdracht om de verantwoordelijke van het neerschieten van de vlucht MH-17 op te sporen. De legerleiding weet niet dat Ivar ook met wraakgevoelens loopt en vergelding wenst. Een goede vriendin was namelijk aan boord van het vliegtuig. Na een spannend avontuur door Irak, Turkije en Syrië komt hij de dader op het spoor. Ondertussen spreekt het geweten en komt hij de dochter van de dader tegen (die precies op de omgekomen vriendin lijkt) en die vertelt Ivar dat haar vader nog maar twee tot drie weken te leven heeft. Ivar vindt vrede in zijn hart en voert zijn wraakplannen niet uit. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Den Hertog en is geschikt voor tieners vanaf 12 jaar.

Paradijs

Burghout heeft in zijn boek ook aandacht voor het paradijs en de verschrikkelijke geschiedenis van de zondeval. Hij vermoedt dat Syrië en Irak eens het land van het paradijs is geweest en schrijft dat de eens zo vredige paradijswereld radicaal veranderde na de zondeval. Of het paradijs ook werkelijk gelegen heeft op de plaats tussen de huidige Tigris en de Eufraat valt te bediscussiëren. Creationisten denken dat de zondvloed alle geografische aanwijzingen van de wereld voor de zondvloed heeft uitgewist en dat het slechts de namen zijn die ons herinneren aan de wereld voor de zondvloed. Hoe het ook zij, het is goed dat Burghout in zijn boek de paradijsgeschiedenis en de gevolgen van de zondeval verwerkt.

Dit artikel werd geschreven in 2021.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

‘In het hart van het kalifaat’ en de oorsprong van het kwaad – Bespreking van ‘In het hart van het kalifaat’

“’Het zijn allemaal moordenaars! Beulen! Ibrahim en Adiva waren niet schuldig aan overspel! Jullie zijn allemaal hetzelfde! Geboren om te doden! Gedreven door de haat!’ Rick hijgt. Alle woede en verdriet komen eruit. Het kan hem niets meer schelen. Hij zal hier toch niet meer levend uit komen. Quaddus pakt Rick bij zijn keel. ‘Pas op uw woorden, meneer Van Drimmelen. U vergeet dat u nu in mijn bezit bent!’ ‘Ik ben van niemand! Niet van u, niet van de Islamitische Staat en niet van die onmenselijke beulen!’ fluistert Rick. Quaddus haalt uit. Versuft voelt Rick aan zijn kaak. Hij veegt met de bovenkant van zijn hand langs zijn mond. Bloed.”

Het verhaal

Sahir, een jongen van 16 jaar wil Muhadjien voor Allah zijn. Hij woont in de stad Raqqah. Het hart van het kalifaat. Een van de ‘heldendaden’ die Sahir doet is een aanslag op een christelijke gemeente in die stad. Als blijkt dat na de ontploffing de bom niet helemaal de gewenste uitwerking heeft gehad, Saïd de voorganger van de gemeente, leeft nog. Sahir zoekt de voorganger thuis op en schiet hem neer. Wonder boven wonder overleeft de man deze aanslag. Enige tijd later hoort Sahir via via dat Saïd nog leeft. Sahir zoekt uit waar de man is gaan wonen, komt hem ‘toevallig’ tegen op straat en ‘neemt hem gevangen’. Met toestemming van de leider van IS, Abdul Quaddus, wordt Saïr uiteindelijk terechtgesteld. De moeder van Sahir blijkt ook christin te zijn geworden en ook zij wordt door Sahir aangegeven en terechtgesteld. Vreselijk als jongeren zo ver afgestopt zijn door indoctrinatie van geweld dat ze hun eigen moeder aangeven.

Parallel aan dit verhaal loopt nog een ander verhaal. De verhalen komen uiteindelijk bij elkaar. Het tweede verhaal gaat over verslaggever Rick van Drimmelen die er door de geheime dienst op uit gestuurd wordt om een journalistiek verhaal te maken over het leven in de ‘staat’ van IS. Hij krijgt een persoonlijke gids mee, Claire, die hem moet beschermen voor gevaar. De vertrouweling van de Nederlandse veiligheidsdienst woont in Raqqah en blijkt Saïd, de bovengenoemde voorganger te zijn. Uiteindelijk krijgt Rick het voor elkaar om Abdul Quaddus zelf te interviewen. Het lijkt erop dat hij dit met de dood moet bekopen. Gelukkig grijpt de veiligheidsdienst in en door een reddingsoperatie in de nacht wordt Rick (samen met Claire) bevrijd uit te gevangenis.

In het boek vinden nog meer gebeurtenissen plaats, maar daarvoor moet u het boek zelf maar lezen. Het boek ‘In het hart van het kalifaat’ verscheen in 2016 bij ‘Om Sions Wil’ en is geschreven door J. Kriekaard.1 Het is geschreven voor jongeren vanaf 14 jaar. Hoewel de ‘Islamitische Staat’ een groot deel van haar slagkracht is verloren is ze niet totaal uitgeschakeld. Goed dat dergelijke boeken geschreven zijn, opdat wij dit niet zullen vergeten.

Kwaad en de zondeval

Saïd, Rick en Claire worden ook beziggehouden met de vraag die Saïd stelt over IS: ‘Waar komt het kwaad in deze groep vandaan?’ Deze vraag blijven in de hoofden van Rick en Claire malen. Rick, die als christen is opgevoed gelooft niet meer in een persoonlijke God. Hij denkt op bladzijde 77: ‘Waarom zou hij ook? Hij gelooft niet in een God Die zoveel lijden toelaat’. Zo door het boek wordt duidelijk waar het (dit) kwaad vandaan komt. Op bladzijde 112 lezen we over een gesprek tussen Adiva (de moeder van Sahir), Rick en Claire over dit kwaad. Adiva: ‘Ik leerde (op de bijeenkomsten JvM) dat er in het hart van een mens allerlei kwaad leeft. Ik leerde dat wij als mensen geneigd zijn om God en elkaar te haten’. Wanneer Rick vraagt wat dan het kwaad is, antwoordt Adiva: ‘Het kwaad noemt Gods Woord: zonden. Jij en ik, Claire en Ibrahim, élk mens is vol van zonden’. Nu weten Rick en Claire wat het kwaad is, maar nog niet waar het kwaad vandaan komt. Op bladzijde 117 wordt dat duidelijk. Lees maar mee:

“’Ibrahim…’ Wat ongemakkelijk probeert Rick met zijn vragen voor de dag te komen. ‘Adiva vertelde laatst dat de zonde in elk mens woont. Hoe kan dat, Ibrahim? Ik pieker me suf, maar ik kan geen antwoord vinden.’ Ibrahim staat op en pakt de zwartleren Bijbel uit de kast. ‘Rick, heb jij wel eens gehoord van Adam en Eva?’ Rick knikt. Daar heeft hij wel eens van gehoord. ‘Adam en Eva hadden geen zonden, geen kwaad, Rick. Ze leefden voor God en met God. Maar toen hebben ze naar de duivel geluisterd en gegeten van de boom, waarvan ze wisten dat zij daar niet van mochten eten. Toen is het kwaad in het hart van de mensen gekomen’. Rick fronst zijn wenkbrauwen. ‘Maar wat heb ik daar nu mee te maken?’ Ibrahim vervolgt. ‘Weet jij hoe de duivel ook wel genoemd wordt?’ Rick kijkt Ibrahim vragend aan. ‘Mensenmoordenaar, Rick. De duivel wil niets liever dan mensen doden. Hij doet er alles aan om zoveel mogelijk mensen te doden.’ ‘Oké, ik denk dat ik begrijp wat je zeggen wilt, Ibrahim. Je wilt zeggen dat al deze strijders mensen zijn die werken voor iemand die duivel heet’. Ibrahim knikt. ‘Alleen, beste Rick, weet je nog wat ik tegen je gezegd heb laatst in de auto? Dat kwaad, de zonde, het zit ook in jouw hart, met dit verschil, dat het er niet uitkomt’. Rick piekert. Hij probeert de woorden van Ibrahim te plaatsen. ‘Je bedoelt dat het kwaad er nog niet uitstroomt?’ ‘Precies’, antwoordt Ibrahim. ‘En daarom ben je in jouw hart en ik in mijn hart, geen haar beter dan zij. Het is alleen genade van God dat wij voor zulke verschrikkelijke daden bewaard blijven. En daarom kon Saïd sterven. Hij wist dat hij geen haar beter was’.”

De vraag van Rick over het kwaad vindt hier een antwoord. Goed dat de auteur verwijst naar de paradijsgeschiedenis met Adam en Eva. Het was goed, het is slecht geworden door de zonde van de mens en de duivel en voor Gods kinderen wordt het later weer goed. Dat is de geschiedenis van het kwaad. Een spannend boek met een persoonlijke boodschap. Een aanrader om te lezen.

Dit artikel werd geschreven in 2021.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Maaike en Marijke en verwondering over de schepping in Amerika – Bespreking ‘Maaike en Marijke naar Amerika’

“O, verschrikkelijk, de kajak slaat om. De meisjes gillen het uit en ze komen onder de kajak terecht. Oom Koos en vader zijn het eerst weer boven water. Maar waar zijn de meisjes? Verschrikt kijken vader en oom Koos over het water of ze de meisjes ook kunnen zien. O, waar zullen ze zijn?”

Maaike en Marijke naar Amerika’ is een vervolgdeel op ‘Maaike en Marijke krijgen een brief’. De, in Reformatorische deel van Nederland, bekende ‘Maaike en Marijke’-serie werd geschreven door Jannie Koetsier-Schokker en dit deel verscheen in 1994 bij uitgeverij De Banier. Het deel is alleen nog tweedehands te verkrijgen.1 Er is wel een luisterboek verkrijgbaar met dit verhaal. Ook is het kinderboek in 2015 vertaald in het Engels onder de titel ‘Maaike and Marijke’s trip to America’ en uitgegeven door uitgeverij Om Sions Wil. Dit deel is nog steeds wel verkrijgbaar.

Verwondering

Maaike en Marijke gaan, met de ouders van Maaike, op vakantie naar Amerika en brengen een bezoek aan oom Koos en tante Annie. Ze beleven allerlei avonturen, zoals het omslaan van de kajak. Ze gaan ook op roadtrip en bezoeken daar allerlei bezienswaardigheden in de natuur: Columbia River, Multnomah Falls, Salt Lake, Snake River, Shoshone Falls en ze brengen een bezoek aan Arches National Park. Wanneer ze dit alles bezichtigen dan raken ze in scheppingsverwondering. Zo zelfs dat ze in Arches National Park gaan zingen uit de psalmberijming van 1773: Psalm 19:1.2

Het ruime hemelrond
Vertelt met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid;
De held’re lucht en ’t zwerk
Verkondigen Zijn werk,
En prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag.
Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen;
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
En wijsheid af te malen.

Evaluatie

Heel mooi hoe de auteur de kinderen door middel van deze verhalen leert om zich te verwonderen over Gods schepping. Toch had er naast verwondering nog meer gezegd kunnen worden over Gods almacht. Bijvoorbeeld kan er bij Arches National Park gewezen worden op de zondvloed (of de turbulente periode er direct na). Recent werd er in het blad Weet Magazine nog een vertaling geplaatst van een artikel Michael Oard (MSc.) over deze natuurlijke bruggen.3Bron: Oard, M.J., 2018, Natuurlijke bruggen. Maak kennis met het raadsel van Amerika’s vrijstaande bogen, Weet 54: 16-20. Zie hier voor de pdf: https://weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2019/11/Weet-54-natuurlijke-bogen.pdf.4 Inderdaad een prachtig gezicht en het brengt je in stille verwondering.

Dit artikel werd geschreven in 2021.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

De lifter en bruine dwergen – Bespreking ‘Hitchhiker’

“Mijn broer en zus lieten het er niet bij zitten. Ze hadden goed door dat ik hetzelfde luizenleven bij opa en oma had als zijn in Saskatoon hadden. Ze zonnen op wraak en haalden flauwe grapjes uit, zoals zout in mijn thee doen en kleefkruid tussen mijn lakens stoppen. Veel fantasie hadden ze niet, maar ik bleef erg op mijn hoede.”

In 2019 verscheen bij Uitgeverij De Banier het boek Hitchhiker. Een boek dat bedoeld is voor jongeren uit de bovenbouw van de middelbare school. De hoofdpersoon, Nadia, uit Canada is eenzaam en wordt na de scheiding van haar ouders door haar moeder als slaaf en ‘voetveeg’ gebruikt. Ze moet het hele huishouden doen en daar lijden haar schoolresultaten onder. Op school is ze eenzaam, maar ook thuis wordt ze vaak dwars gezeten door haar broer en zus. Na haar examen en na haar negentiende verjaardag besluit ze om zelf keuzes te maken en de wijde wereld in te trekken. Ze wil zo ver mogelijk bij haar familie vandaan wonen en besluit naar de stad Victoria, op Vancouver Island, te trekken. De tocht gaat het eerste stuk met de trein en daarna liftend, waarbij ze allerlei soorten mensen ontmoet en van alles meemaakt. Aangekomen in Victoria blijkt dat niet Utopia te zijn. Doordat het toeristenseizoen voorbij is, is er amper werk te vinden en de huur van de kamers is vrijwel onbetaalbaar. Nadia belandt in een zwerverstentenkamp en maakt daar allerlei dingen mee. Uiteindelijk na veel omwegen vindt Nadia werk en een eigen huurwoning en komt het allemaal weer goed.

Bruine dwergen

Op een avond zit Nadia samen met een andere zwerver, Brian, naar de sterren te kijken. Brian weet heel veel van sterren. Hij vertelt Nadia deze avond over bruine dwergen1 en gasreuzen. Ik citeer:

“’Bruine dwergen’, zei hij, ‘zijn kleiner dan sterren, maar groter dan gasreuzen. Bruine dwergen ontstaan door contractie van een wolk watergas, maar de massa van het samentrekkende gas is onvoldoende om fusie van protonen op gang te brengen. ‘Eigenlijk’, zei hij op vertrouwelijke toon, ‘zijn ze helemaal niet bruin, maar rood. Bruine dwergen en gasreuzen kun je van elkaar onderscheiden door de manier waarop ze ontstaan en door het formaat dat ze hebben.’ Ik knikte en wachtte tot hij verder zou gaan. ‘De eerste bruine dwerg werd in 1995 ontdekt. Wist je dat? ‘Nee’, zei ik, ‘vertel er eens meer over.’ Ik vond het leuk om naar hem te luisteren, hoewel zo midden in de nacht de helft van zijn geleerde praat langs mij heen ging. ‘De eerste bruine dwerg die niet in een sterrenhoop werd aangetroffen was de Kelu-1. Die ontdekten ze in 1997’, vervolgde Brian onverstoord. Hij vertelde over lithium en methaan dat aanwezig is in bruine dwergen en praatte over de temperatuur, gemeten in Kelvin. Ik had geen flauw idee hoe ik dat naar Celsius of Fahrenheit om moest rekenen, maar ik knikte weer.”

Brian heeft vroeger in een laboratorium gewerkt en vertelde Nadia ook over het nieuwsfeit dat in Californië de kleinste bacterie is gevonden. Brian gaf gastlessen aan de universiteit van Californië. Hoe hij in het tentenkamp was beland wist Nadia niet. Volgens Brian had dat lesgeven allemaal geen zin. Hij zegt: “Kijk naar de sterren (…), hoe groot ze zijn. Kijk naar die kleine bacterie, hoe klein die is. Kijk dan naar jezelf en vraag je af wat we nu eigenlijk betekenen in het grote geheel dat we heelal noemen. Kijk hoe we lopen te ploeteren en te sloven voor een beetje geld en comfort en dan gaan we dood.

Nadia kan niet helemaal meekomen in dit negatieve beeld dat Brian schetst maar stelt hem een vraag:

“Als het heelal zo oneindig groot is en bacterieën [sic] zo onnoemelijk klein, denk je dan niet dat er Iemand is Die alles in Zijn hand houdt en de boel regelt?”

Tegelijkertijd denkt Nadia aan de zondagschooljuffrouw van de kerk van haar opa en oma. Daar leerde Nadia het lied ‘He’s got the whole world in His hands’.1 Brian gelooft dat er wel ergens een God is maar geeft aan dat Die God hem dan vergeten is. Dat zet Nadia aan het denken: Is dit tentenkamp werkelijk een Godverlaten plek? Het boek eindigt gelukkig niet in deze mineur. In de epiloog lezen we van iemand die het manuscript van Nadia’s tekst (dit boek) gelezen heeft: “Ik keek omhoog. De lucht was helder en er pinkelden duizenden lichtjes boven me. Ik dacht aan Brians worsteling met de betekenis van zijn leven. Verwonderd vroeg ik me af waarom een God Die bij machte was dat enorme heelal te scheppen, aan ons, kleine mensjes, dacht en onze zelfs onuitgesproken gebeden verhoorde.

Nettie Leeflang heeft een indrukwekkend boek geschreven en mijn gedachten gingen ook uit naar de vluchtelingen op Lesbos en overal ter wereld die in tentenkampen, met de nodige ontberingen, moeten leven. Mooi dat Leeflang ook aandacht heeft voor de wetenschap en dit koppelt aan God de Schepper. De laatste zin in het citaat hierboven doet denken aan Psalm 8 de verzen 4 en 5 (SV): “Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?

Dit artikel werd geschreven in 2020.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Evangeliseren bij een asielzoekerscentrum – Bespreking ‘Fatima en Naomi’

“’O Fátima, wat is er toch met jou gebeurd?’ Lieke voelt de tranen in haar ogen branden als ze naar haar vriendin kijkt. Ook haar vader kijkt ontzet naar Fátima. Haar ene oog zit helemaal dicht en haar gezicht is opgezwollen en er loopt een beetje bloed uit haar mond. ‘Fátima, kun je opstaan?’ vraagt Liekes vader.”

Van schrijfster Jannie Koetsier-Schokker verscheen in 2020 het boek ‘Fátima en Naomi’ bij uitgeverij De Banier. De hoofdpersoon is Lieke die met haar vader gaat evangeliseren bij een asielzoekerscentrum. Ze ontmoeten Fátima en Naomi. Lieke geeft hen allebei een kerstfolder. Dat zorgt voor een wending in het leven van deze twee meiden. De ene een bewoonster van het asielzoekerscentrum, de ander een kind uit een wat armer gezin. De beide meiden beleven van alles, met als dieptepunt dat de vader van Naomi in de gevangenis terecht komt omdat hij steelt en Fátima door familieleden in elkaar geslagen wordt omdat zij uit de Bijbel leest. Het hoogtepunt is dat beide meisjes de Heere Jezus leren kennen.

Vroegste geschiedenis

In dit boek wordt twee keer verwezen naar onze vroegste geschiedenis. Dat gebeurt op bladzijde 42 wanneer Fátima voor het eerst uit haar Bijbel leest: “Ze begint te lezen in Genesis. Ze leest over de schepping en dat alles zo goed was. Ze leest ook over Adam en Eva die ongehoorzaam waren. Over Abraham, Izak en Jakob”. Daarna op bladzijde 79 wanneer het gaat over de dominee die met de vader van Naomi in de gevangenis praat: “De dominee vertelde waarom de zonde in de wereld is gekomen”. Goed dat de auteur aandacht heeft voor de vroegste geschiedenis en aangrijpend om te lezen wanneer het niet mogelijk is om de Bijbel als richtsnoer voor het hele leven te kunnen handhaven omdat het thuis onveilig is. Laten wij christenen in asielzoekerscentra gedenken in onze gebeden en gezinnen die het moeilijk hebben ondersteunen.

Dit artikel werd geschreven in 2021.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Mijlpaal: 100 kinder- en jeugdboeken gelezen en verwerkt voor Fundamentum

Vandaag heeft een het onderwijs- en opvoedingsproject een mijlpaal bereikt. Er zijn 100 kinder- en jeugdboeken gelezen en verwerkt voor Fundamentum. Veel van die (christelijke) kinder- en jeugdboeken bevatten één of meerdere verwijzing(en) naar onze vroegste geschiedenis van schepping, zondeval, zondvloed en/of torenbouw van Babel. Daarmee worden kinderen en jongeren gesterkt in het creationistische wereldbeeld.

De bedoeling van dit onderdeel van het onderwijs- en opvoedingsproject is om te inventariseren welk materiaal er al beschikbaar is voor kinderen en jongeren over onze vroegste geschiedenis. Fijn dat het creationistische wereldbeeld in veel kinder- en jeudboeken er niet dik bovenop ligt, maar dat het spelenderwijs/schrijvenderwijs aan bod komt. Daarmee komt het alledaags en niet geforceerd over. We hopen dat er nog veel auteurs zijn en zullen komen die het creationistische wereldbeeld op een of andere manier verwerken in hun boeken.

Het laatste boek dat werd toegevoegd, om de mijlpaal van 100 te halen, is ‘De Bunker’ van Leendert van Wezel. Deze verscheen in 2000 bij De Banier.1 We houden op onze website een overzicht bij van de gelezen kinder- en jeugdboeken (zie voetnoot).2 Wanneer er geschreven wordt over onze vroegste geschiedenis dan wordt er een bespreking geplaatst op deze website én wordt dat vermeld in het overzicht.

Voetnoten

De Bunker en de evolutietheorie – Bespreking van ‘De Bunker’

“De ontploffing van de verlossende handgranaat veroorzaakt in het trappenhuis grote verwarring. De Sik is met twee handlangers bezig met de inspectie van de laatste deur die hen nog van de jongen scheidt. Plotseling worden ze bijna omver gegooid door de explosie. De deur staat in één keer bol van de klap en alles siddert. Verwilderd kijken de mannen elkaar aan. “Zijn de jongens gewapend?” vraagt een tengere, donkere man die naar de naam Jack luistert. Met een verbeten gezicht kijkt de Sik naar de deur, die zo ontzet is dat hij met een koevoet waarschijnlijk wel op te krijgen is. “Haal het breekijzer”, bitst hij.”

Leendert van Wezel heeft in 2000 een spannend boek geschreven met als titel ‘De Bunker’.1 Het boek werd uitgegeven door De Banier die toen nog in Utrecht gevestigd was. De Bunker gaat over twee vrienden die op het eiland Goeree-Overflakkee wonen en daar van alles meemaken. Er blijkt namelijk een bende actief en dat is niet ongevaarlijk. Wanneer de jongens op zoek gaan naar een vergeten bunker uit de Tweede Wereldoorlog, vinden ze deze inderdaad maar het hele zaakje stinkt. Ze gaan op onderzoek uit en blijken gelijk te hebben. Er blijkt een bende actief in de duinen en deze gebruiken de bunker als uitvalsbasis en opslag. Ze doen dat in opdracht van de Grote Leider in Irak. Deze Grote Leider wil kernraketten maken om zo Israël van de kaart te vegen. De actieve bende heeft een zware kist met plutonium te pakken gekregen en moet deze via Nederland vervoeren naar Irak. De jongens gooien echter roet in het eten en dat leidt tot een spannend avontuur. Ik zal niet teveel verklappen, daarvoor moet je het boek zelf maar lezen.

Schepping of evolutie

In het boek komt ook kort de discussie over schepping of evolutie naar voren. Op bladzijde 20 wordt de natuur Gods schepping genoemd. Dit komt ook op bladzijde 107 waar God in het gebed ‘de almachtige Schepper’ wordt genoemd. Op bladzijde 36-38 lezen we over John (een van de hoofdpersonen) die een concert bezoekt in een kerk. Hierbij wordt verwezen naar de mens en de schepping. De auteur schrijft:

”John voelt zich klein. Een klein mensje op een klein klapstoeltje in een grote toren die op een immense aardbol staat, die in een oneindig heelal zijn baan trekt. Zijn gedachten komen vanzelf bij God terecht, die dit alles geschapen heeft. Iets wat al zijn voorstellingsvermogen te boven gaat. Toch geeft deze gedachte hem rust. Stel je voor dat je moet denken dat alles toeval is, en dit leven ontstaan is uit evolutie en biologische grillen. Zou dat niet leeg zijn, en beangstigend?”

Goed dat de auteur de jongeren laat nadenken over de zin van het leven en over de schepping. Dit boek is een aanrader om te lezen. Soms worden er wel oudere woorden gebruikt, het is ook 21 jaar geleden dat het boek geschreven werd. Zouden de jongeren nog weten wat een fax is?2 Tegenwoordig gaat vrijwel alles via de e-mail of social media. Het boek is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar.

Dit artikel werd geschreven in 2020.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Sporen van de schepping in het dal van de zilverberken – Bespreking ‘Sporen in het dal van de zilverberken’

“Opperhoofd Bruine Bever en zijn vriend Adelaarsoog zetten hun ontdekkingstocht voort. Het bos hield hier boven op de heuvel op. De glooiende helling voor hen was met gras begroeid. Aan de voet van de heuvel klaterde een beek. Een paar vriendelijke berken omzoomden de oever aan beide kanten.”

Josh, uit Weston, gaat samen met zijn zusje Sara logeren bij zijn vriend Mattie en het zusje van Mattie, Louisa. Op een nacht gaan Josh en Mattie kamperen in het dal van de zilverberken. Ze zien midden in de nacht haastig een vrouw langslopen. Ze besluiten de tent uit te komen en de vrouw achterna te gaan. De vrouw lijkt niets kwaads in de zin want ze blijft staan bij een oude boerderij, snuffelt wat aan de bloemen, staat een poosje in gedachten en verdwijnt dan weer. Sara en Louisa komen er later achter dat het ging om mevrouw Appleby. Ze is weer teruggekomen in het dorp en wil het oude boerderijtje weer gaan bewonen. In het verhaal helpen Sara en Louisa mee om het boerderijtje op te knappen en schoon te maken. Het viertal bereidt zich ook voor op het grote indianenfeest en beleven allerlei avonturen. Naast dit verhaal krijgt het christelijk geloof grote aandacht.

Informatie

Het hierboven kort beschreven verhaal is te lezen in het boek Sporen in het dal van de zilverberken. Het boek is uitgegeven door Stichting Uit het Woord der Waarheid en is geschreven door Heidi Ulrich. Het betreft een vertaling vanuit het Duits van het boek Spuren im Tal der Silberbirken dat verscheen in 2009.

Schepping

In het boek is ook aandacht voor de schepping. Lees hieronder maar:

“’God woont in de hemel’, zei hij, ‘en Hij heeft alles gemaakt. De aarde met de mensen , de dieren, de planten. Ook het heelal met de planeten en sterren. God is groot en machtig’. Joey leerde die zondag veel over die God.”

Goed dat de auteur aandacht heeft voor de schepping en het christelijk geloof. Het boek is een aanrader om te lezen. Sommige lezers uit onze achterban zullen de zogenoemde toe-eigening van het heil anders verwoorden of daar een andere visie op hebben. Deze serie telt nog twee boekjes ‘De jongen met de cowboyhoed’ en ‘Het geheim van oude Jim’. Het eerste boekje behandelt heel summier onze vroegste geschiedenis. Door slechts te laten zien dat Josh uit de Bijbel onder andere over Noach leest. Het tweede boekje heeft geen verwijzingen naar onze oergeschiedenis.

Dit artikel werd geschreven in 2021.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

Spanning en scheppingsgeloof aan de Ganges – Bespreking ‘Spanning aan de Ganges’

“Layla volgde hen moeiteloos. ‘We zijn er,’ riep ze plotseling. Joachim en Ernesto klommen in de schacht weer eens tukje naar boven. Ze volgden Layla; die klom een ronde, ongeveer één meter hoge opening in die in de wand van de schacht van de bron gaapte. Op dat moment werd de bronschacht van boven geopend en de straal van een zaklamp tastte de wanden af. De jongens hielden de adem in. Het deksel van de put werd er weer opgelegd. Beckett en de andere man legden enkele zware stenen op het houten deksel. ‘Nu zitten wij in de val,’ kreunde Ernesto.”

Bettina Kettschau schreef voor stichting Uit het Woord der Waarheid een prachtige serie over vier vrienden. Oorspronkelijk verschenen de boeken in het Duits, maar ze werden door de bovengenoemde stichting vertaald naar het Nederlands. Stichting Uit het Woord der Waarheid is momenteel erg actief in het uitgeven van creationistische werken. Vanzelfsprekend zijn wij hen daar erg dankbaar voor! Terug naar de serie: We kennen onze vrienden Ilka, Joachim, Jan en Ernesto al vanuit een eerdere bespreking.1 Ze getuigen van een levend geloof in de Heere Jezus Christus en nemen de scheppingsgeschiedenis als uitgangspunt. In het vierde deel (‘Spanning aan de Ganges’) worden de vader van Ernesto uitgenodigd om een zendingspost in India te bezoeken. Zijn vrienden, de broers Jan en Joachim en hun zus Ilka, mogen ook mee. Wanneer ze in India aankomen brengen ze een bezoek aan een steengroeve waar de omstandigheden erbarmelijk zijn. Ze zijn diep onder de indruk. Later trekken ze verder India in en bezoeken een bevriende arts. Daar aangekomen staat hun een spannend avontuur te wachten: de dochter van de arts is ontvoerd, het medicijnentransport is overvallen én er is morfine gestolen. Hoe loopt het af? Daarvoor moet je het boek zelf lezen.

Schepping

De vier vrienden belijden het scheppingsgeloof vaak in het boek. Daarnaast is er aandacht voor de geschiedenis van Kaïn en Abel, waarbij vooral de tekst ‘ben ik mijns broeders hoeder’ aangehaald wordt. Ook wordt er aandacht besteedt aan het hindoeïsme en daar het christelijke geloof tegenover gezet. Mooi dat de auteur dit keer op keer het scheppingsgeloof wil verwerken in haar boeken. Dit spannende boek ook weer warm aanbevolen.

Dit artikel werd geschreven in 2021.

Ook het tweede deel van deze serie met als titel ‘Gevaar op het wad’ bevat verwijzingen naar onze oergeschiedenis. De bespreking daarvan is hier te vinden.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten