Home » Onderwijs » Ga je mee in de ark? – Een Bijbels voelboekje

Ga je mee in de ark? – Een Bijbels voelboekje

We hebben al vaker voelboekjes voor baby’s en dreumesen besproken op deze website (zie voetnoot 1).1 Zoals gezegd prikkelen deze voelboekjes de zintuigen van onze jonge kinderen. Het is mooi dat er ook Bijbelse voelboekjes op de markt gebracht worden. Zo ook een voelboekje over de ark van Noach.

In 2018 verscheen bij Ark Media het boekje Ga je mee in de ark? Een Bijbels voelboekje, oorspronkelijk in het Engels, geschreven door Guy David Stancliff en vertaald door Edith Post. De illustraties zijn van Richard Merrit.

Het voelboekje volgt in de tekst de lijn van de Schrift. We zien op de eerste bladzijde dat Noach de ark heeft gebouwd en op de tweede bladzijde dat de dieren twee aan twee naar de ark komen. De dieren die afgebeeld zijn, dat zijn twee giraffen, twee bizons, twee paarden, twee krokodillen en twee papegaaien. De dieren gaan veilig aan boord voordat het begint te regenen. Als het weer droog is gaan de dieren uit de ark en we zien het teken van Gods belofte: de regenboog. Voor ouders staat er op de laatste pagina een verwijzing naar Genesis en dan wel Genesis 7:1-9:17.

De plaatjes zijn mooi en de redelijk felle kleuren zijn aantrekkelijk voor baby’s en dreumesen. De ark is eenvoudig getekend. Gelukkig ontbreken de patrijspoorten en we zien één deur met een loopplank. De ark ziet er ook groot en robuust uit zodat onze jonge kinderen niet voor de gek worden gehouden. Hoe het ‘venster’ vormgegeven wordt daar bestaat discussie over. Een aanrader om voor onze jonge kinderen te gebruiken en ze zo al vroeg te leren over de zondvloed en Gods genade.

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/ontdek-panda-en-andere-donzige-dieren-uit-gods-schepping/.