Home » Astronomie » Maanlander van Apollo 11 draagt bij aan een rijke leeromgeving

Maanlander van Apollo 11 draagt bij aan een rijke leeromgeving

Kinderen in de basisschool hebben baat bij een zogenoemde rijke leeromgeving. Een rijke leeromgeving met veel materialen en mogelijkheden zou leerlingen stimuleren tot het zelf oplossingen bedenken en zich creatief te ontwikkelen. Speelgoed zou daarbij kunnen helpen.1

Maanlanding

In de hoogste groepen van de basisschool komt bij de zaakvakken de maanlanding van 20 juli 1969 voorbij. Sommige mensen staan sceptisch tegenover deze maanlandingen en betwijfelen of ze daadwerkelijk wel zo gebeurd zijn. Deze argumenten van deze sceptici moeten uiteraard weersproken worden en dat kan door foto- en geluidsmateriaal. Alleen de meer cognitief-intelligentere kinderen zijn geïnteresseerd in deze argumenten. Andere kinderen willen vooral weten hoe die maanlanding gegaan is. Of het ethisch verantwoord is om naar de maan te reizen, is ook een vraag die we de kinderen moeten stellen. Mogen we wel naar de maan?2

LEGO CREATOR

Ter gelegenheid van het vijftig jarige maanlandingsjubileum bracht LEGO CREATOR een maanlander uit van LEGO.3 Een prachtig object om te hebben in deze rijke leeromgeving, al zijn er geloof ik wel goedkopere nabootsingen van deze maanlander. Het instructieboekje bevat vooraf foto’s en een tijdlijn van de maanlandingen. De tijdlijn loopt van de lancering tot de landing terug op aarde. Het bouwen van de maanlander wordt geadviseerd voor jongeren vanaf een jaar of 16. Toen ik op bezoek was bij Space Expo in 2020 zag ik deze LEGO-maanlander ook in de vitrine staan. Dit laat zien dat het bouwwerk geschikt is voor een rijke leeromgeving. Samen met de LEGO Saturn V raket is de maanlanding van 1969 ook uit te beelden voor de klas.4

Voetnoten

  1. Zie voor een rijke leeromgeving deze link: https://www.leraar24.nl/2612440/stimuleer-creatief-denken-met-een-rijke-leeromgeving/.
  2. Over deze vraag heb ik onlangs een column geschreven en ik denk dat we deze vraag met een voorzichtige ‘nee’ moeten beantwoorden: https://oorsprong.info/column-naar-de-maan/.
  3. De maanlander is te koop via bol.com voor 95 euro: https://www.bol.com/nl/nl/p/lego-creator-expert-nasa-apollo-11-maanlander-10266/9200000113138373/?bltgh=gyMQiLxUV8HVU2doDZxCAQ.2_11.12.ProductTitle.
  4. Zie: https://oorsprong.info/lego-ideas-draagt-met-saturn-v-bij-aan-een-rijke-leeromgeving-voor-kinderen/.