Home » Astronomie

Categoriearchief: Astronomie

Wetenschap kan raadsel schepping niet oplossen

Hoe kan het licht van verre sterren reeds na enkele duizenden jaren de aarde bereikt hebben, gezien de eindige snelheid van het licht? Het Reformatorisch Dagblad (13-7) schonk aandacht aan deze vraag. Toch is de oplossing niet bevredigend.

In zijn zoektocht naar een antwoord gaat Jason Lisle uit van de veronderstelling –zelf spreekt hij van een ”conventie”– dat het licht naar de aarde tóe, in de richting van de waarnemer, met oneindige snelheid reist. Dat zou inhouden dat de aanblik van het heelal ook de werkelijke situatie van dat moment weerspiegelt. In de omgekeerde richting zou dan de helft van de algemeen aanvaarde lichtsnelheid gelden, dus 150.000 kilometer per seconde.

Hoewel deze curieuze opvatting door enkele creationisten wordt omarmd, heb ik er toch moeite mee. Immers, wat gebeurt er als bron en waarnemer van plaats zouden wisselen? Lisle beweert ook hierop een antwoord te hebben. Zelfs geeft hij aan dat je pas kritiek mag uiten als je een aantal van zijn, nogal wiskundige, publicaties hebt gelezen!

Tijdsverschil

Er zijn waarnemingen gedaan van zogeheten gravitatiegolven. Deze zijn afkomstig van een energierijke gebeurtenis in het heelal, zoals het samensmelten van twee zwarte gaten. Die golven gaan met de lichtsnelheid. Men zou dan verwachten dat deze golven twee verschillende plaatsen op aarde met een klein tijdsverschil zullen bereiken. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Bij een PET-scan gaat het ook om stralen die tegelijk worden uitgezonden maar, omdat ze verschillende afstanden moeten afleggen, niet op hetzelfde moment worden geregistreerd. Dat is zelfs essentieel voor een juist resultaat van het onderzoek. Het lijkt echter in strijd met de conventie van Lisle. Maar deze reageert daarop in de trant van: „wie zegt dat de klokken op de plaatsen van registratie echt gelijklopen?”

Kortom, aan de opvatting van Lisle zitten nogal wat haken en ogen en, eerlijk gezegd, weet ik ook niet wat je ermee aan moet.

Lichtshow

Anderen hebben voorgesteld dat God de wereld in ”volwassen vorm” heeft geschapen, inclusief het licht dat zich vanaf de sterren naar de aarde spoedt. Die laatste mogelijkheid wordt gelukkig ook door Lisle afgewezen. Immers, het sterrenlicht bevat ”informatie” – de ster zelf kan variaties in helderheid vertonen en het licht kan onderweg een donkere nevel passeren. Dat heeft gevolgen voor de op aarde waargenomen straling. Deze variaties moeten we blijven interpreteren als het gevolg van werkelijke gebeurtenissen. Anders moet de conclusie zijn dat de Schepper (bij wijze van spreken) ”fake news” zou verspreiden, dus ons gebeurtenissen zou voorspiegelen die nooit hebben plaatsgevonden. En dat alles wat we aan de hemel waarnemen deel uitmaakt van een kosmische lichtshow. In een creationistisch werk las ik zelfs dat de bomen in de hof van Eden gewoon jaarringen hebben gehad…

De gevestigde wetenschap heeft sterk de neiging te extrapoleren naar het verleden. Veel wetmatigheden die we nu kennen, moeten dan óók in het verre verleden hebben geheerst. Maar wees voorzichtig: de natuurwetten dateren van een voltóóide schepping. Niemand weet hoe en in welke volgorde die wetten zijn gemaakt. In de woorden van prof. dr. Marc de Vries: „De wording van hemel en aarde bevindt zich buiten het bereik van ons natuurwetenschappelijk instrumentarium.” Ook volgens wijlen Robert Jastrow van de NASA is de mens niet in staat de sluier over de schepping op te lichten. Over de natuurwetenschapper zei hij: „Hij heeft de bergen van onwetendheid beklommen, hij staat op het punt de hoogste top te bereiken, en als hij zich over de laatste rotspunt hijst, wordt hij begroet door een horde theologen die daar al eeuwenlang hebben gezeten.”

Bovendien zien velen –intuïtief– de tijd als een soort vast ”decor” waartegen de gebeurtenissen zich afspelen. Alsof in het heelal een fictieve klok hondstrouw de seconden wegtikt. Dan zou er dus één tijd gelden voor het hele universum. Einstein heeft radicaal met deze gedachte afgerekend. De loop van de tijd wordt beïnvloed door bewegingen en de aanwezigheid van massaconcentraties (zoals in de buurt van een zwart gat, waar de tijd zeer sterk vertraagt). Wie weet hoe de constellatie van het heelal was tijdens of direct na de schepping? Is één dag op aarde gelijk te stellen aan een dag elders in het universum? Sommige creationisten hebben met dit idee gespeeld en er zelfs aan gerekend!

Verwondering

De biologische evolutietheorie drijft vooral op interpretaties en ”wishful thinking”. Echter, in de astronomie moeten we veel duidelijke observaties uiterst serieus nemen. Toegegeven, kosmologische theorieën hebben vaak grote problemen. Denk aan de oerknal of de onvolledig verklaarde draaiing van sterrenstelsels. Maar kunnen Bijbelgetrouwe christenen die wel in een handomdraai oplossen? Meer leren we van Job (weergave van P. Oussoren): „Zie, dit zijn de uitlopers van Zijn weg, en wat een flard woord maar horen wij van Hem! – een donderslag van Zijn kracht, wie kan die verstaan?” (Job 26:14)

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Bronvermelding: Ligtenberg, H., 2022, Wetenschap kan raadsel schepping niet oplossen, Reformatorisch Dagblad 52 (104): 22-23 (artikel).

Eerste ‘Deep Field’ van de James Webb Space Telescope (JWST) – “De hemelen vertellen Gods eer”

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.” (Psalm 19:2-3, SV)

Vanmorgen presenteerden geleerden van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een nieuwe infrarode composietfoto van de verste uithoeken van het heelal. De James Webb Space Telescope (JWST)1 produceerde ‘het diepse en scherpste infraroodbeeld van het verre heelal’. We kunnen nu duizenden sterrenstelsels zien die we eerder niet of nauwelijks konden waarnemen. De telescoop heeft slechts een zeer klein deel van het heelal te pakken, vergelijkbaar met een zandkorrel die op armlengte wordt gehouden. De composietfoto staat nu bekend als Webb’s First Deep Field.2 Duizelingwekkend! Woorden schieten tekort, verwondering blijft over.

Voetnoten

LEGO IDEAS draagt met Saturn V bij aan een rijke leeromgeving voor kinderen

Het is 20 juli 1969. Voor Neil Armstrong en Edwin Aldrin is het een bijzondere dag. Ook voor de mensheid is het een bijzondere en memorabele dag. Armstrong en Aldrin zullen als eerste mens een voet op de maan zetten en daar een tijdje verblijven. De derde astronaut, Michael Collins, is achtergebleven in de commando-module en cirkelt rond de maan. De landing op de maan lukt en ook het verlaten van de maan verloopt goed. De astronauten keren weer veilig terug naar de aarde.1 Een huzarenstukje van de ruimtevaart.2

Voor- en achterkant van de Saturn-V-doos van LEGO IDEAS. Bron: LEGO.

Vijftig jaar later, in 2019, hebben diverse LEGO-designers opnieuw een huzarenstukje geleverd. Zij bouwden met dit speelgoed de raket Saturn V, de maanlander en de landingsmodule na. De doos bevat 1969 stukjes waarmee de raket opgebouwd kan worden en maakt onderdeel uit van LEGO IDEAS. Met deze raket krijg je een kleine indruk van het verlaten van de aarde, de landing op de maan én de terugkeer naar de aarde. Dit omdat de raket net als de oorspronkelijke raket bestaat uit verschillende ‘trappen’. Je kunt zo laten zien hoe de maanlanding te werk ging. Eerst verloor de raket trap-X, daarna gebeurde er dit en daarna dat. Dit staat ook goed uitgewerkt in het bijgeleverde boekje met bouwinstructies van de raket.

Verschillende basisschooldocenten, zeker van de bovenbouw, nemen de maanlanding als thema. Of denken met hun leerlingen na over het heelal. Ook gebeurt het wel eens dat dit tijdens een projectweek als thema wordt genomen. Het is dan belangrijk om een rijke leeromgeving voor de kinderen te creëren. Om de leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen de werkelijkheid te begrijpen, denk je als docent goed na over de inrichting van de leeromgeving (bijvoorbeeld het klaslokaal). Tijdens de uitvoer kies je passende werkvormen. Wanneer je uitlegt hoe het er bij de maanlanding er aan toe ging is de LEGO-raket zeer geschikt als voorbeeldmateriaal. De les kan ook verrijkt worden door bijvoorbeeld de recent verschenen documentaire Apollo 11 te bekijken met de kinderen (zie voor de trailer hieronder). Deze documentaire bevat de maanlanding van A tot Z. Samen met de raket Saturn V van LEGO krijgen de kinderen een uiterst goed beeld van de maanlanding. De LEGO-raket is helaas wel prijzig, maar wanneer het project afgelopen is, kan de raket worden afgebroken en bij een volgend project met een andere klas opnieuw ingezet worden. Je kunt de raket ook door een aantal (meer)begaafde kinderen laten opbouwen tijdens een (plus)klassenactiviteit. De raket is ook geschikt voor een tentoonstellingsruimte in een museum.3

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. In de komende maanden zal dit project verder uitgekristalliseerd worden. Een dergelijk opvoedings- en onderwijsproject zal ook onderdeel zijn van het jaarplan ‘Fundamentum 2022-2023’.

Voetnoten

Marsrover Perseverance vandaag een jaar op Mars: 12 maanden op Mars

Het is vandaag precies een jaar geleden dat de Perseverance-rover geland is in de Jezero-krater op Mars. Het gaat om een voertuig op Mars met aan boord een minihelikopter om verkenningsvluchten te doen. Een knap staaltje werk en techniek. Geniet van onze buurplaneet. Helaas is de video wel in het Engels en heeft het geen ondertitels. Op deze website hebben we ook video’s over de vorige maanden. Deze zijn hieronder in een kader gezet. Met dank aan ElderFox Documentaries voor het plaatsen van deze video op het YouTube-kanaal.

HET EERSTE JAAR VAN MARSROVER PERSEVERANCE
ElderFox Documentaries geeft ons iedere drie maanden een update van de Perseverance-missie op Mars. Hieronder de vorige videodelen.

“In een zonsverduistering mag je de wonderlijke hand van God zien” – Interview in GezinsGids met dr. Herbert Koekkoek

Een kijkje in het uitdijende heelal zorgt voor verwondering. Die ervaring heeft de sterrenkundige dr. Herbert Koekkoek1 met dit machtige scheppingswerk van God. Hoe verder je het heelal inkijkt, hoe kleiner je wordt. In het Winternummer van GezinsGids2 gaat hoofdredacteur Chris Jan de Leeuw op bezoek bij de sterrenkundige.

Een zonsverduistering, “toeval, zegt de wetenschap. Nou, dat is wel heel, toevallig. Daar mag je toch de wonderlijke hand van God in zien.” Bron: Pixabay.

Van jongs af aan

Al van jongs af aan is Koekkoek gefascineerd door sterren en planeten. “Als kind maakte ik zonnewijzers. Heel basaal: je neemt een plankje en een stokje. Elk uur zet je een streepje bij de schaduw. De volgende dag kun je de tijd aflezen.” Met zijn eerste verrekijker, die hij als vijftienjarige kocht, zag hij de komeet Halley. Daarna volgde zijn eerste telescoop waarmee hij de ringen van Saturnus bestudeerde. Hij besluit om theoretische sterrenkunde te gaan studeren. Omdat het in de woorden van de hoofdredacteur ‘vrijwel onmogelijk is om er werk in te vinden’ is hij later in de IT terechtgekomen, maar de sterrenhemel is hem blijven boeien. Koekkoek trekt er daarom regelmatig ’s nachts op uit om waarnemingen te doen, bijvoorbeeld bij de dark sky parks: Lauwersmeer en Terschelling, of naar het Dwingelerveld in Drenthe.

Verwondering

Wanneer Koekkoek door de telescoop tuurt, valt er een deken van diep ontzag en verwondering over hem. Koekkoek over de wetmatigheden in het heelal:

“Naast chaos is er veel orde en regelmaat in het heelal. Dat weerspiegelt Gods trouw. We vinden het vanzelfsprekend dat de zon elke dag opgaat, dat er seizoenen zijn. Maar dat is het helemaal niet. Het is Gods hand. In Genesis lezen we dat de zon en maan geschapen zijn tot ‘tekenen en gezette tijden’.”

De bescherming van onze dampkring tegen inkomend ruimtepuin is voor de geleerde een voorbeeld van Gods bewarende hand. Ook de omstandigheden op aarde zorgen voor verwondering. Onze buurplaneet Venus is onleefbaar, de druk is er bijvoorbeeld negentig keer zo hoog. Op Uranus kan het wel tientallen jaren zomer zijn. De sterrenkundige roept daarom op zuinig te zijn op de aarde.

Wanneer Koekkoek een zonsverduistering bestudeert dan ziet hij daarin de wonderlijke hand van God.3 De sterrenkundige maakte in 1998 op Aruba voor het eerst een zonsverduistering mee. Het overweldigde hem.

“De zon is ongeveer vierhonderd keer groter dan de maan en staat veel verder weg. Vanaf de aarde gezien dekt de maan de zon vrijwel precies af. De strook waarin je een zonsverduistering kunt zien is maar enkele tientallen kilometers breed. Hoe is het mogelijk! Toeval, zegt de wetenschap. Nou, dat is wel heel, toevallig. Daar mag je toch de wonderlijke hand van God in zien.”

‘De hemelen vertellen Gods eer’

Wanneer Koekkoek op een donker plekje naar de sterrenhemel kijkt, schieten hem de woorden van Psalm 19 in gedachten. Sterrenstelsels en sterrenhopen, ‘het is zo wonderlijk gemaakt’. Venus, de Morgenster, doet denken aan Christus. De ster van Bethlehem was mogelijk een samenstand van Venus en Jupiter, maar mogelijk juist een bijzondere (onverklaarbare) gebeurtenis. De geleerde wijst ook nog op het teken van Hizkia. ‘Dan draait de zon tien graden terug. ‘Onmogelijk’, zegt een wetenschapper dan. Inderdaad, het is niet te verklaren. Maar daarom is het juist een teken’.

Geloof en wetenschap

Bij veel wetenschappers blijft er weinig ruimte voor religie over. De hele werkelijkheid kan volgens deze wetenschappers op een wiskundige manier beschreven worden. Veel sterrenkundige zijn daarnaast overtuigd van de oerknaltheorie. Herbert Koekkoek maant tot voorzichtigheid:

“Maar als je ervan uitgaat dat de wetenschap de complete werkelijkheid beschrijft, kom je in een heel ijzige wereld terecht. Want de wetenschap beschrijft alleen wetmatigheden. Het zegt niets over zingeving, over de vraag naar het doel van het leven. Daarnaast is het niet gezegd dat de grote theorieën in stand blijven. Hoe meer je waarneemt, hoe meer vragen er kunnen ontstaan. Telescopen worden bijvoorbeeld steeds preciezer en zo is ontdekt dat het heelal niet alleen uitdijt – zoals de verwachting was – maar zelfs versneld uitdijt. Dat staat dan weer haaks op de gangbare theorie.”

Dit alles zou moeten leiden tot bescheidenheid. ‘Dan kom je erachter dat het menselijk verstand de complexiteit niet kan bevatten. Hoe meer ik weet, hoe meer ik me verwonder over de schepping.’ De geleerde beschouwt geloof en wetenschap als twee aspecten van de werkelijkheid die je niet kloppend kunt krijgen. Volgens Koekkoek hoeft dat ook niet, ‘je moet het naast elkaar laten staan’. Voor hem is alles wat we weten een duidelijke bevestiging van de grootsheid van de schepping. Het maakt de sterrenkundige klein, want we weten nog zo weinig.

“We kunnen veel leren van onze kinderen. De kinderlijke eenvoud, het vertrouwen. Wij willen alles kloppend maken, maar in onze verhouding tot God is dat kinderlijke vertrouwen zo belangrijk.”

Laten we daarom met veel verwondering naar de sterrenhemel blijven kijken en de Schepper voor Zijn scheppingswerk de eer geven!

Voetnoten

Kerstboodschap van Apollo 8 – Kerst in de ruimte

Op 24 december 1968 kwam de eerste bemande maanmissie in een baan om de maan. De bemanning van Apollo 8 spraken een kerstboodschap in. Bijzonder genoeg citeerden ze de eerste verzen van Genesis. Hieronder is een video te zien waar de bemanning te horen is. Daaronder de gesproken tekst.

Bill Anders:

“We are now aproaching Lunar sunrise. For all the people on Earth the crew of Apollo 8 has a message we would like to send you”.

“In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light: and there was light. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.”

Jim Lovell:

“And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so. And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.”

Frank Borman:

“And God said, Let the waters under the heavens be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas, and God saw that it was good.”

“And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you – all of you on the good Earth.”

Marsrover Perseverance: 9 maanden op Mars

Marsrover ‘Perseverance’, een voertuig op Mars met aan boord een minihelikopter om verkenningsvluchten te doen, rijdt momenteel negen maanden op Mars. Een knap staaltje werk en techniek. Geniet van onze buurplaneet. Helaas is de video wel in het Engels en heeft het geen ondertitels. Op deze website hebben we ook de video’s ‘3 maanden op Mars’ en ‘6 maanden op Mars’. Deze video’s zijn hier en hier te bekijken. Met dank aan ElderFox Documentaries voor het plaatsen van deze video op het YouTube-kanaal.

NASA wil met DART asteroïde van baan veranderen en zo de aarde redden

Double Asteroid Redirection Test (DART). Zo heet de nieuwe ruimtemissie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Met deze missie wil NASA kijken of ze te aarde kunnen beschermen tegen kosmisch ruimtepuin. NASA wil een asteroïde, die momenteel geen gevaar vormt voor de aarde, van baan kunnen laten veranderen. Als dit lukt is het een huzarenstukje!

Een infographic over de DART-missie van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Bron: NASA.

Didymos en Dimorphos

Op 24 november 2021 om 7.20 uur Nederlandse tijd werd een raket gelanceerd met aan boord de ruimtesonde DART (zie de video onderaan deze pagina). DART gaat op missie naar de binaire asteroïden Didymos en Dimorphos. In dit binaire asteroïdestelsel draait Dimorfos als ‘maan’ om Didymos heen. Didymos heeft een diameter van 780 meter terwijl Dimorphos een diameter van 170 meter heeft. Dimorphos is het kleinste object in de ruimte dat een permanente naam heeft gekregen. Deze binaire asteroïden kruisen af en toe de baan van de aarde, maar vormen (voorlopig) geen bedreiging voor de mensheid. Deze missie is eigenlijk een zelfmoordmissie want DART zal zich te pletter vliegen op de ‘maan’ Dimorphos.1

Zelfmoordmissie

Met de missie wil NASA kijken of het mogelijk is om een asteroïde van baan te laten veranderen door een ander object er met hoge snelheid tegenaan te laten vliegen. NASA verwacht dat ze daarmee de omlooptijd van Dimorphos rond Didymos met ongeveer 10 minuten kunnen verkorten.2 De crash zal vermoedelijk volgend jaar eind september of begin oktober plaatsvinden.3 Daarna hoopt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA met de Hera-missie de gevolgen van de crash en de krater die gemaakt is te bestuderen.4

Huzarenstukje

In het verleden zijn er veel brokstukken uit de ruimte op aarde neergeslagen. Veel creationisten denken dat het grootste deel tijdens de zondvloed op aarde is terechtgekomen en dat niet alleen de aarde in beroering was maar ons hele zonnestelsel. Sommige creationisten denken zelfs dat een groot bombardement van kosmisch ruimtepuin de natuurlijke oorzaak is geweest van de zondvloed.5 Uiteraard is God de Grote Veroorzaker van de zondvloedramp als straf op de zonde van de eerste wereld, maar Hij kan daarvoor natuurlijke middelen gebruikt hebben. Ook naturalisten geven binnen de standaard geologie een rol aan kosmisch ruimtepuin. Zo zouden de dinosauriërs uitgestorven zijn door (de gevolgen van) een meteorietinslag bij het huidige Mexico.6 De mensheid wil voorkomen dat er opnieuw grote objecten op aarde neerslaan. Daar zijn verschillende Science Fiction-films over gemaakt. Nu gaat NASA echt proberen om een asteroïde van baan te laten veranderen. Het lijkt weinig om de omlooptijd 10 minuten te verkorten, maar in de ruimte met kosmische afstanden kan dit net het verschil maken. Een huzarenstukje van NASA! Helaas wordt het met de nodige Amerikaanse poeha gebracht, zodat we de indruk krijgen dat het naast een huzarenstukje ook het bouwen aan een tweede spreekwoordelijke Toren van Babel is.

Voetnoten

Een vraag over Bijbelse astronomie en het organiseren van een evenement met astronomen

Deze week kreeg ik een vraag of het mogelijk is om iets te organiseren rond astronomie, omdat er volgens de vraagsteller geen Nederlandstalige boeken bestaan over dit onderwerp. Hieronder de vraag met daaronder een antwoord.

Vraag

Ik houd me bezig met astronomie. Maar er zijn kennelijk geen Nederlandstalige christelijke boeken over dit onderwerp. De enige betrouwbare boeken zijn in het Engels (o.a. Jason Lisle). Is het misschien een idee om een keer in samenwerking met christelijke (amateur)astronomen iets te organiseren? Ik weet dat bijvoorbeeld dat John Sussenbach hoog aangeschreven als amateurastronoom. John is christen en emeritus-hoogleraar.

Antwoord

Bedankt voor deze vraag. Er zijn inderdaad slechts enkele Nederlandstalige christelijke boeken op de markt die gaan over astronomie. Bekend is bijvoorbeeld het kinder- en jeugdboek ‘Wat weten we van…Astronomie‘ van dr. Jonathan Henry. Dit is een vertaalde versie van het Engelstalige ‘The Astronomy Book’. Maar deze is ondertussen sterk verouderd, met verouderde informatie over bijvoorbeeld exoplaneten. In Amerika is dat ook ingezien en dr. Danny Faulkner heeft een update geschreven met als titel ‘The New Astronomy Book’. Verder is het transcript van de dvd van Barry Setterfield door de voormalige stichting De Oude Wereld uitgegeven als A5-boekje. Het boekje draagt de titel ‘Anomaliën – Nieuwe natuurkunde na Einstein’. Setterfield heeft een eigen kosmologie ontwikkeld die niet breed wordt gedragen door creationisten wereldwijd. In het Reformatorisch Dagblad verschijnen met enige regelmaat achtergrondartikelen over astronomie met een creationistische insteek.1 Dit jaar is er nog een kinderboek verschenen van Hanna Holwerda met als titel ‘Ontdek het oneindige Heelal’. Helaas is deze niet helemaal creationistisch te noemen, het naturalistische gedachtengoed met miljarden jaren sijpelt er op sommige plaatsen doorheen. Wel leuk om samen met de kinderen dit boek te lezen. Als laatste had een nummer van Bijbelvast, het contactblad van de stichting Logos Instituut, het thema kosmologie2 en verschijnen met regelmaat creationistische artikelen over kosmologie in Weet Magazine.3 Zoals we hierboven in een opsomming zien is er vooral eenvoudig materiaal over de kosmos. Gelukkig is er één boek met meer diepgang. In 2002 verscheen een Nederlandstalig boek met als titel: ‘God en de kosmos‘. Het gaat hier om een vertaald werk van dr. John Byl. Dit boek biedt een overzicht en is de moeite van het lezen waard. Voor meer academisch creationistisch materiaal over de kosmos zijn we (helaas) aangewezen op Engels- en Duitstalig materiaal. Uit de Engelstalige wereld wordt in de vraag al het werk van dr. Jason Lisle genoemd, maar ik denk ook aan het werk van dr. John Hartnett, dr. Bryan Johnson, dr. Danny Faulkner en dr. Phillip Dennis. Johnson en Dennis presenteerden in 2018 ieder afzonderlijk hun werk op de International Conference on Creationism in Pittsburgh. En Faulkner gaf op datzelfde congres een overzicht van verschillende creationistische kosmologieën.4 Qua Duitstalig materiaal denk ik aan ‘Licht.Welten – Spurensuche eines Astrophysikers’ en ‘Der Vermessene Kosmos – Ursprungsfragen kritisch betrachtet’ van resp. dr. Norbert Pailer en dr. Norbert Pailer en dr. Alfred Krabbe. Beide boeken zijn uitgegeven door SCM Hänssler, een uitgeverij die vaker creationistisch materiaal uitgeeft van onder andere de Duitse organisatie Wort und Wissen.

Sussenbach

Bedankt voor de tip om prof. dr. John S. Sussenbach eens te benaderen voor een congres! Volgens mij gaat Sussenbach uit van de oerknaltheorie.5 Hoewel ik begrijp dat men deze theorie als apologetisch middel wil inzetten, zie ik deze theorie toch in strijd met Genesis 1 en dan vooral met de vierde dag waar de zon, maan en sterren worden geschapen. Maar wat vooral belangrijk is, dat is dat prof. Sussenbach al meer dan tachtig jaar oud is en mogelijk ziet hij daardoor een presentatie op congres niet meer zitten.6 Enige tijd geleden spraken de sterrenkundige dr. Peter Korevaar en de bio- en astrofysicus dr. Tjaart Krüger op een congres die ik organiseerde, zij spraken resp. over ons zonnestelsel en Gods grootheid in het heelal.7 Ik ken nog enkele Nederlandstalige creationistische beoefenaars van astronomie (of aanverwante vakgebieden), maar ik weet niet of zij het zien zitten om een gezamenlijk congres te beleggen waarbij nieuwe inzichten worden gedeeld. Ik ga de komende tijd eens broeden op deze vraag. Wellicht is het mogelijk om te beginnen met een avond onder de vlag Fundamentum Studium Generale. Deze lezingen gaan over een aantal maanden van start gaat en wil ik ieder kwartaal terug laten komen.8

Voetnoten

Onderwijs met Paxi over ons zonnestelsel en de rest van de kosmos (1) Wie is Paxi?

Een ontdekkingsreis door ons zonnestelsel en de rest van de kosmos. Onze kinderen kunnen daar over dromen en over fantaseren. Helaas is het meeste onderwijsmateriaal en de meeste onderwijslectuur geschreven vanuit naturalistisch perspectief met een miljarden jaren oud heelal. Nederlandstalige creationisten hebben nauwelijks iets over de kosmos voor kinderen geschreven of geproduceerd. Dat is een groot gemis! Dat merk ik ook in de plusklas als we werken over ‘Een reis door ons zonnestelsel’. Daarom gebruik ik video’s van de European Space Agency (ESA).1 Met een grappig ruimtewezen die de naam Paxi draagt. Helaas laat de video ook een naturalistisch perspectief zien met een natuurlijk ontstaan van het heelal en het leven op aarde. Maar…voor een plusklas is een stukje begeleide confrontatie niet verkeerd. Het geeft voer voor een gesprek. Hieronder deel ik de eerste video van Paxi. Wie is Paxi? Daaronder enkele aantekeningen rond deze video én (als het nodig is) ook een kritische noot.

Paxi is een groen ruimtewezen afkomstig van de niet bestaande exoplaneet Ally-O.2 Hij zwerft met zijn ruimtesonde door het heelal en geeft uitleg bij verschillende verschijnselen in dit heelal. In de bovenstaande video maakt Paxi kennis met de aarde. “Een mooie blauwe planeet, een juweel aan de hemel”. Het groene ruimtewezen vergelijkt daarna (de bewoners van) de aarde met (de bewoners van) Ally-O.

Het is grappig, fantasierijk en leerzaam om ons zonnestelsel en de rest van het heelal te bekijken door de ogen van een ruimtewezen. De kinderen moeten wel weten dat het om een fantasiewezen gaat. Er is, ondanks dat we al jaren zoeken, nog geen spoor van (intelligent) leven in het heelal te vinden. Laat staan dat dit intelligente leven ons bezocht heeft. Mensen die geloven in een natuurlijk ontstaan van leven hebben buitenaards leven nodig om natuurlijk ontstaan van leven aannemelijk te maken. Als het ontstaan van leven, zo meent men, miljarden jaren geleden op aarde heeft plaatsgevonden, dan zal dat vast ook ergens anders in de ruimte het geval moeten zijn geweest. Met natuurlijk ontstaan van leven bedoel ik het ontstaan van leven zonder dat er een Hogere Macht, een Schepper, in het ‘spel’ is. Het ontbreken van buitenaards leven vormt voor veel gelovigen daarom een sterk Godsargument. Zoals de filosoof dr. Emanuel Rutten het verwoordde: “Het probleem is (…) dat hoe langer we geen enkel teken van leven buiten de aarde opvangen, hoe minder waarschijnlijk atheïsme wordt.” En verder: “Als we echter de enige in de kosmos zijn, dan past dat alléén bij theïsme.3 Een vergelijking met Ally-O en de aarde is dus leuk in een fantasiewereld, maar in werkelijkheid is het bestaan van een dergelijke planeet met (intelligent) leven nog nooit gevonden. Het is goed dat meer- en hoogbegaafde kinderen van christelijke ouders deze twee tegenpolen tussen naturalistische en creationistische wetenschapsbeoefening zien en zo met Paxi de begeleide confrontatie kunnen aangaan met de naturalistische wetenschapsbeoefening. Paxi is dus grappig en leerzaam maar wees je als begeleider of docent bewust van de naturalistische visie op de werkelijkheid die achter de video’s zit. De video is geschikt voor kinderen van groep 3 tot en met (begin) groep 5. De stem is wat peuterachtig maar de informatie is qua niveau pas leerzaam genoeg voor leerlingen in deze leeftijdscategorie.

De volgende keer reizen we verder met Paxi door de ruimte.

Voetnoten