Home » Hebreeuws » Dr. Douglas K. Smith promoveert aan de Columbia International University op de Hebreeuwse zondvloedtekst

Dr. Douglas K. Smith promoveert aan de Columbia International University op de Hebreeuwse zondvloedtekst

Op 20 juli 2023 verdedigde de Hebraïst dr. Douglas K. Smith aan de Columbia Biblical Seminary (onderdeel van de Columbia International University) zijn proefschrift. Hij promoveerde op een vergelijkende tekstanalyse van de zondvloedtekst in de Masoreten en de Griekse Septuaginta. Het is belangrijk dat creationisten teksten die aan de basis staan van de schepping- en zondvloedleer diepgaand bestuderen en daar lessen uit trekken. We feliciteren Douglas met het behalen van deze mijlpaal en we bedanken hem voor het vele werk dat hij hiervoor heeft verricht.

Douglas Smith ontving in 2020 een fonds uit het zogenoemde Sanders Scholarship. Voor dit onderzoek deed hij onderzoek naar het voorkomen van planten in het scheppingsverhaal. Hij presenteerde de uitkomsten van zijn onderzoek op een conferentie van de Creation Biology Society in 2020.1 In het najaar van 2020 presenteerde hij ook op de online conferentie van CORE Academy of Science.2 Sindsdien heeft Smith vaker op creationistische conferenties gepresenteerd over de Hebreeuwse tekst van Genesis. Het onderzoek dat Smith deed voor Sanders Scholarship was onder supervisie van dr. Jeremy Lyon.

Nu heeft dr. Douglas K. Smith dus zijn dissertatie verdedigd aan Columbia International University.3 De titel van zijn proefschrift luidt: ‘A comparative discourse analysis of the Genesis Flood account in the Masoretic text and Greek Septuagint’. Het proefschrift is nog niet online beschikbaar, dus voor de inhoud moeten creationistische hebraïsten en theologen nog even wachten. Het promotie comité stond onder leiding van dr. Benjamin Noonan. Als co-promotors waren de bekende dr. Steven Boyd en dr. Peter Gentry betrokken. Boyd bracht Smith liefde bij voor Bijbels Hebreeuws en Genesis 1-11.4 Gentry liet Smith de waarde zien van discoursanalyses en de studie van de Septuagint.

Dr. Smith is een voorbeeld voor andere creationistische studenten en academici. Ook als het gaat om de begeleiding en het mentorschap. Het Sanders Scholarship is een goede manier om creationistische studenten te begeleiden, ze aan te moedigen en met hen wetenschappelijk onderzoek op te zetten ten gunste van het scheppingsparadigma. Studenten hebben vaak wel wat vrije tijd, maar vaak geen geld om onderzoek te doen en dit tot een goed einde te brengen. Wanneer ze dan een klein bedrag ter beschikking hebben, kunnen ze ook de vrije tijd meer inzetten voor creationistische onderzoeksdoeleinden. Zo’n fonds en mentorschap met een student zou ook in Nederland en in andere delen van de wereld opgezet kunnen worden.

Voetnoten

  1. De presentatie is nog steeds terug te luisteren via zijn YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=CAGT50La5GI&list=PLTttpV5wxop2qFrregTG7TXVix5RcvwWI&index=3&t=17s.
  2. Hier deed ik verslag van die conferentie: https://oorsprong.info/het-vieren-van-gods-schepping-in-2020-verslag-van-een-core-conferentie/.
  3. https://www.ciu.edu/.
  4. Boyd is bekend geworden vanwege zijn betrokkenheid als Hebraïst bij het RATE-project. Zie bijvoorbeeld: https://www.icr.org/article/biblical-hebrew-creation-account-new-numbers-tell-/. Ook na RATE heeft Boyd niet stilgezeten ziende op zijn bijdrage aan Grappling with the Chronology of the Genesis Flood (https://answersingenesis.org/store/product/grappling-chronology-genesis-flood/) en zijn deelname aan de Creation Theology Society (https://oorsprong.info/creation-theology-society-brengt-nieuw-tijdschrift-uit-fonteinen-des-groten-afgronds-en-de-sluizen-des-hemels-genesis-711-het-centrale-thema/).