Home » Genealogie » Inschrijving voor de Nationale Militie van Petrus Gradus Doesburg (1836-1915)

Inschrijving voor de Nationale Militie van Petrus Gradus Doesburg (1836-1915)

Hierboven wordt de militaire inschrijving van Petrus Gradus Doesburg (1836-1915) weergegeven.1 Het betreft het inschrijvingsregister voor de Nationale Militie 1854-1855 te Rotterdam. Petrus Gradus is geregistreerd in 1855. Hij was toen 19 jaar oud. Hij was geboren op 1 maart 1836 te Rotterdam in de provincie Zuid-Holland in Militie-Kanton 10C.2 Hij was 1 meter 55 lang. Zijn signalement is als volgt: Aangezicht is ovaal, Voorhoofd is plat, Ogen zijn grijs, Neus is breed, Mond is gewoon, Kin is spits, Wenkbrauwen zijn bruin en Merkbare tekenen zijn pokdalig. Zijn militaire verblijf was in Rotterdam. Petrus Gradus was een zoon van Hendrik Doesburg (1794-1863) en Grada Bergenthuin (1799-1871). Hij woonde aan de Jan van Loonlaan 13/841. Hij was steendrager van beroep en zijn vader was verver van beroep.

Voetnoten

  1. Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie, 1854-1855, registratienummer 782. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-petrus-gradus-doesburg-1836-1915/.