Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johanna van Meerten (1827-1905) en Petrus Gradus Doesburg (1836-1915)

Huwelijksakte van Johanna van Meerten (1827-1905) en Petrus Gradus Doesburg (1836-1915)

Huwelijksakte van Johanna van Meerten (1827-1905) en Petrus Gradus Doesburg (1836-1915) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johanna van Meerten (1827-1905) en Petrus Gradus Doesburg (1836-1915) weergegeven.1 Op 30 april 1862 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881).

Petrus Gradus Doesburg was zes en twintig jaar oud en broodbakker van beroep. Hij was geboren te Rotterdam en woonachtig te Leiden.2 Petrus Gradus was de meerderjarige zoon van Hendrik Doesburg (1794-1863) en Grada Bergenthuin (1799-1871). Hendrik was huisschilder van beroep en het echtpaar woonde te Rotterdam.

Johanna van Meerten was vijf en dertig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij was geboren te Lienden en woonachtig te ’s-Gravenhage.3 Zij was de meerderjarige dochter van wijlen Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsbertje4 van Merkesteijn (1803-1870).5 Gijsbertje was zonder beroep en woonachtig te Lienden.

De huwelijkse afkondigingen hebben zonder verhindering plaatsgehad te ’s-Gravenhage en Leiden op 13 april 1862 en 20 april 1863. Ze hebben de volgende zaken aan de ambtenaar overhandigd: (1) hun geboorteakten, (2) de notariële akte met daarop de toestemming van zijn ouders, (3) de akte van voldoening aan de Nationale Militie, en (4) het bewijs van de gedane afkondigingen. Na de vragen van de ambtenaar en het ‘Ja’-woord heeft de ambtenaar dit huwelijk gesloten.

Als getuigen waren aanwezig:

  1. Johannes Gerardus van Ockenburg (1819-1896), twee en veertig jaar oud en arbeider van beroep.
  2. Johannes Jacobus Riehl (±1811-1880), een en vijftig jaar oud en bediende van beroep.
  3. Johannes Theodorus van Dijck (±1798-1875), vier en zestig jaar oud en zonder beroep.
  4. Benjamin Meijer (±1790-?), twee en zeventig jaar oud en zonder beroep.

Alle getuigen woonden te ’s-Gravenhage. De laatste getuige gaf aan de akte niet te kunnen ondertekenen omdat hij het schrijven niet geleerd heeft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1862, aktenummer 176. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-petrus-gradus-doesburg-1836-1915/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-van-meerten-1827-1905/.
  4. Hier geschreven als Gijsberta.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerrit-van-meerten-1802-1846-en-gijsbertje-van-merkesteijn-1803-1870/.