Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendrik Doesburg (1863-1921)

Geboorteakte van Hendrik Doesburg (1863-1921)

Geboorteakte van Hendrik Doesburg (1863-1921) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrik Doesburg (1863-1921) weergegeven.1 Op 6 mei 1863 om half twaalf in de ochtend verscheen Petrus Gradus2 Doesburg (1836-1915) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Leiden om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Petrus Gradus was zeven en twintig jaar oud, bakkersknecht van beroep en woonachtig aan de Korte Diefsteeg te Leiden. Hij verklaarde dat Hendrik geboren is op 5 mei 1863 om één uur in de middag. De naam van zijn moeder was Johanna van Meerten (1827-1905).3 Hij deed de aangifte samen met: (1) Johannes Pont (±1799-?), vier en zestig jaar oud, winkelier van beroep en woonachtig aan de Oudenrijn te Leiden, en (2) Pieter de Haan (±1839-?), vier en twintig jaar oud, meendrukker van beroep en woonachtig aan het Galgewater te Leiden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Leiden, geboorteakten, 1863, aktenummer 539. Te raadplegen via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken: www.erfgoedleiden.nl.
  2. Hier Gerardus genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1827-1905-en-petrus-gerardus-doesburg-1836-1915/.