Home » Genealogie » Huwelijksakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) en Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?)

Huwelijksakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) en Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?)

Huwelijksakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) en Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte tussen Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) en Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?) weergegeven.1 Op 21 september 1921 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage.

Pieter Johannes van der Heijden was zeven en vijftig jaar oud en stukadoor van beroep. Hij was geboren te ’s-Gravenhage en woonachtig te Voorburg.2 Hij was weduwnaar van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920). Pieter Johannes was de meerderjarige zoon van wijlen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1927).3 Metje was zonder beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage.

Paulina Petronella Johanna Daniels was vier en veertig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.4 Zij was de meerderjarige dochter van wijlen Johannes Daniels (1843-1908) en Gertrudis Wagenaar (1841-1931).

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaatsgehad te ’s-Gravenhage en Voorburg op 10 september 1921. Bij Koninklijk Besluit van 18 augustus 1921 is er dispensatie verleend op het verbod bestaande tegen het tegengaan van een huwelijk tussen schoonbroeder en schoonzuster. Na de vragen van de ambtenaar hebben Pieter Johannes en Paulina Petronella Johanna elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Franciscus Joseph Wesenaar (1868-1956), drie en vijftig jaar oud en gemeentebode van beroep.
  2. Willem Lanting (1883-1958), acht en dertig jaar oud en gemeentebode van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1921, aktenummer 1447. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-pieter-johannes-van-der-heijden-1864-1927/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-paulina-petronella-johanna-daniels-1877/.