Home » Genealogie » Huwelijksakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Gerrit Daniel Harcksen (1891-?)

Huwelijksakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Gerrit Daniel Harcksen (1891-?)

Huwelijksakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Gerrit Daniel Harcksen (1891-?) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Gerrit Daniel Harcksen (1891-?) weergegeven.1 Op 28 september 1938 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om een huwelijk aan te gaan.

Gerrit Daniel Harcksen was zeven en veertig jaar oud en havenarbeider van beroep. Hij was geboren te Hillegersberg en woonachtig te Rotterdam.2 Hij was weduwnaar van Antonetta Adriana Wilhelmina Rossou (1889-1934). Gerrit Daniel was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Johannes Jacobus Harcksen (1864-1934) en Anna Maria Rolving (1866-1899).

Hendrika Geertruida de Ridder was acht en veertig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren te Arnhem en woonachtig te Rotterdam. Zij was gescheiden3 van Bernard Friedsam (1885-1963). Hendrika Geertruida was een dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en wijlen Gerritje van Meerten (1859-1898). Johannes Arie was zonder beroep en wonende in Rotterdam en Gerritje was overleden.4

De afkondiging van dit huwelijk is zonder tegenspraak geschied op 27 september 1938. Na de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.
Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Dirk Teunis Boef (1877-1951), een en zestig jaar oud en bediende van beroep.
  2. Johannes Antonius Frankhuizen (1884-1962), drie en vijftig jaar oud en bediende van beroep.

Beide getuigen woonden te Rotterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, huwelijksakten, 1938, aktenummer 4239. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerrit-daniel-harcksen-1891/.
  3. De akte meldt dat ze weduwe was, maar dit is niet het geval. Bernard leefde tot 1965. De echtscheidingsakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/echtscheidingsakte-van-hendrika-geertruida-de-ridder-1889-1963-en-bernard-friedsam-1885-1965/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.