Home » Genealogie » Echtscheidingsakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Bernard Friedsam (1885-1965)

Echtscheidingsakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Bernard Friedsam (1885-1965)

Echtscheidingsakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Bernard Friedsam (1885-1965) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de echtscheidingsakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) en Bernard Friedsam (1885-1965) weergegeven.1

Op 14 juni 1935 werd er aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam een schriftelijk verzoek overlegd van Hendrika Geertruida de Ridder om over te gaan tot echtscheiding. Hendrika Geertruida was zonder beroep en woonachtig te Rotterdam. Zij heeft ter inschrijving aangeboden een vonnis van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 25 februari 1935 waarin de echtscheiding wordt uitgesproken tussen Bernard Friedsam, loswerkman en woonachtig te Rotterdam en Hendrika Geertruida. Zij zijn gehuwd te Rotterdam op 8 juni 1910.2

Daarnaast heeft de ambtenaar een verklaring gekregen van de griffier van de rechtbank, gedateerd op 13 mei 1935, waaruit blijkt dat er tegen bovengenoemd vonnis geen verzet is aangetekend.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, echtscheidingsakten, 1935, aktenummer 222. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-hendrika-geertruida-de-ridder-1889-1963-en-bernard-friedsam-1885-1965/.