Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerrit Daniel Harcksen (1891-?)

Geboorteakte van Gerrit Daniel Harcksen (1891-?)

Geboorteakte van Gerrit Daniel Harcksen (1891-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hillegersberg.

Hierboven is de geboorteakte van Gerrit Daniel Harcksen (1891-?) weergegeven.1 Op 17 februari 1891 verscheen Neeltje van Veer (±1842-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hillegersberg om aangifte te doen van de geboorte van Gerrit Daniel. Neeltje was negen en veertig jaar oud, verloskundige van beroep en woonachtig te Hillegersberg. Zij verklaarde dat Gerrit Daniel op 15 februari 1891 om elf uur in de avond in haar bijzijn is geboren. Zijn vader was Johannes Jacobus Harcksen (1864-1934) en zijn moeder was Anna Maria Rolving (1866-1899). Johannes Jacobus was werkman van beroep en Anna Maria was zonder beroep. Het echtpaar woonde aan de Zwaanshals B29 te Hillegersberg. De vader was verhinderd om aangifte te doen. Neeltje had twee getuigen meegebracht: (1) Abraham Algie (1864-1947), zes en twintig jaar oud en secretariebeambte van beroep, en (2) Albert Adriaan Hendrik Hosang (1864-1924), drie en twintig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen woonden te Rotterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hillegersberg, geboorteakten, 1891, aktenummer 35. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.