Home » Genealogie » Huwelijksakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) en Antonius Grootaers (1885-1960)

Huwelijksakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) en Antonius Grootaers (1885-1960)

Huwelijksakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) en Antonius Grootaers (1885-1960) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) en Antonius Grootaers (1885-1960) weergegeven.1 Op 21 december 1904 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om een huwelijk aan te gaan. De afkondigingen hadden zonder bezwaar plaatsgehad op 11 december 1904 en 18 december 1904.

Antonius Grootaers was negentien jaar oud en koetsier van beroep. Hij is geboren en woonachtig te Rotterdam.2 Antonius was de minderjarige zoon van Johann Franz Grootaers (1853-1915) en Margaretha Catharina Helena Kock (1858-1917). Johann Franz was koetsier van beroep en Margaretha Catharina Helena zonder beroep. Het echtpaar woonde te Rotterdam.

Gerdina Catharina de Ridder was negentien jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Arnhem en woonachtig te Arnhem.3 Gerdina Catharina was de minderjarige dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en wijlen Gerritje van Meerten (1859-1898).4 Johannes Arie was loswerkman van beroep en woonachtig te Rotterdam.

Voordat zij hun ‘Ja’-woord gegeven hebben, hebben zij de volgende stukken aan de ambtenaar overgelegd.: (1) hun geboorteakten, en (2) de overlijdensakte van de moeder van de bruid. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid verklaarde toestemming tot dit huwelijk te geven. Tijdens het huwelijk worden twee kinderen erkend. Het gaat om Anthonius Johannes Grootaers (1903-1906) en Everdina Gerardina Grootaers (1904-?). Zij staan ingeschreven als kinderen van Gerdina Catharina de Ridder. Anthonius Johannes is geboren op 3 augustus 1903 en Everdina Gerardina is geboren 18 september 1904.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

1. Cornelis Nieulant (1865-?), negen en dertig jaar oud en commies van beroep.
2. Edward Gustav Maltha (1872-1936), twee en dertig jaar oud en adjunctcommies ter secretarie van beroep.
3. Anthony Eikenhout (1857-1926), zeven en veertig jaar en stadssergeant van beroep.
4. Adriaan Jan Klink (1867-1933), zeven en dertig jaar oud en stadssergeant van beroep.

De getuigen zijn woonachtig te Rotterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, huwelijksakten, 1904, aktenummer 2662. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-antonius-grootaers-1885-1960/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerdina-catharina-de-ridder-1885-1959/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.