Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963)

Geboorteakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963)

Geboorteakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrika Geertruida de Ridder (1889-1963) weergegeven.1 Op 21 december 1889 verscheen Johannes Arie de Ridder (1852-1950) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Johannes Arie was zeven en dertig jaar oud en schoenmakerstraat. Hij woont aan de Meerdjestraat te Arnhem. Hij verklaarde dat Hendrika Geertruida geboren is op vrijdag 20 december 1889 om negen uur in de avond. Haar moeder is Gerritje van Meerten (1859-1898).2 Johannes Arie heeft twee getuigen meegebracht: (1) Joseph Pasteriek3 (1851-1922), acht en dertig jaar en orgeldraaier van beroep, en (2) Jan Arnoud (±1856-?), drie en dertig jaar oud en metselaar van beroep. De laatste getuige kon de akte niet tekenen omdat hij geen schrijven geleerd had.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, geboorteakten, 1889, aktenummer 1688. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.
  3. De achternaam ook wel geschreven als Pasztjerik.