Home » Genealogie » Overlijdensakte van Antonius Grootaers (1885-1960)

Overlijdensakte van Antonius Grootaers (1885-1960)

Overlijdensakte van Antonius Grootaers (1885-1960) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Antonius Grootaers (1885-1960) weergegeven.1 Op 30 november 1960 verscheen Abraham van der Kraan (1918-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Antonius. Abraham was twee en veertig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Rotterdam. Hij verklaarde dat Antonius op 28 november 1960 om kwart over vier in de middag is overleden te Rotterdam in de leeftijd van vijf en zeventig jaar. Antonius was geboren en woonachtig te Rotterdam.2 Hij was weduwnaar van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) en een zoon van wijlen de echtelieden Johann Franz Grootaers (1853-1915) en Margaretha Catharina Helena Kock (1858-1917).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1960, aktenummer 2692. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-antonius-grootaers-1885-1960/.