Home » Genealogie » Geboorteakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959)

Geboorteakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959)

Geboorteakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) weergegeven.1 Op 7 april 1885 verscheen Johannes Arie de Ridder (1852-1950) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder Zacharias Anne Eekhout (1815-1901). Johannes Arie was drie en dertig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig aan de Langstraat te Arnhem. Hij verklaarde dat Gerdina Catharina op donderdag 5 april 1885 is geboren om half één in de nacht. Haar moeder was Gerritje van Meerten (1859-1898).2 Joseph Pasteriek3 (1851-1922), vier en dertig jaar oud en Johannes Robbers van Wald (1821-1891), drie en zestig en schoenmaker van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, geboorteakten, 1885, aktenummer 454. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.
  3. Een Hongaarse achternaam schrijven blijft lastig. De achternaam ook wel geschreven als Pasztjerik.