Home » Genealogie » Huwelijksakte van Elisabeth Honig (1856-1890) en Hendrik van Griethuijsen (1851-1907)

Huwelijksakte van Elisabeth Honig (1856-1890) en Hendrik van Griethuijsen (1851-1907)

Huwelijksakte van Elisabeth Honig (1856-1890) en Hendrik van Griethuijsen (1851-1907) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Elisabeth Honig (1856-1890) en Hendrik van Griethuijsen (1851-1907) weergegeven.1 Op 17 mei 1877 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik van Griethuijsen was vijf en twintig jaar oud en geboren te Schoterland.2 Hij was predikant van beroep en woonachtig te Schaarsbergen, Gemeente Arnhem. Hij was de meerderjarige zoon van wijlen Anthonij van Griethuijsen (1826-1855) en Trijntje Jans Oppedijk (1829-1897). Trijntje was zonder beroep en woonachtig te IJlst.

Elisabeth Honig was een en twintig jaar oud en geboren te Leiden.3 Zij was zonder beroep en woonachtig te Utrecht. Zij was de minderjarige dochter van Johannes Marinus Honig (1824-1905) en wijlen Elisabeth van Meerten (1824-1873).4 Johannes Marinus was winkelier van beroep en woonachtig te Utrecht.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaatsgehad op 6 mei 1877 en op 13 mei 1877. Het kersverse echtpaar heeft aan de ambtenaar overlegd het certificaat van de gedane afkondigingen te Arnhem, hun geboorteakten, de overlijdensakte van de vader van de bruidegom en die van de moeder van de bruid5 en een certificaat van voldoening aan de militie. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid, die beiden aanwezig waren, verklaarden hun toestemming te geven tot de voltrekking van dit huwelijk. Nadat de ambtenaar de bruid en bruidegom bevraagd had, beantwoorden zij dit met een ‘ja’ en heeft de ambtenaar in naam der wet uitspraak gedaan dat zij door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

 1. Jan van Griethuijsen (1853-1928), drie en twintig jaar oud, zonder beroep, wonende te IJlst en broer van de bruidegom.6
 2. Pieter Antonie Roeper Bosch (1816-1897), zestig jaar oud, zonder beroep en wonende te Utrecht.
 3. Antonie Gerrit Honig (1826-1911), een en vijftig jaar oud, winkelier van beroep, wonende te Utrecht en oom van de bruid.7
 4. Hendrikus van Meerten (1829-1902), acht en veertig jaar oud, smid van beroep, wonende te Utrecht en oom van de bruid.8

Voetnoten

 1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijkssakten, 1877, aktenummer 212. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
 2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-van-griethuijsen-1851-1907/.
 3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-elisabeth-honig-1856-1890/.
 4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
 5. Haar overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873/.
 6. Jan was getrouwd met Neeltje Soldaat (1852-1928).
 7. Het gaat hier om de broer van de vader die met Everdina Derksen (1830-1892) getrouwd was.
 8. Het gaat hier om de broer van de moeder die met Maria Anthonia Vonk (1819-1880) getrouwd was.