Home » Genealogie » Overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1824-1873)

Overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1824-1873)

Overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1824-1873) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Elisabeth van Meerten (1824-1873) weergegeven.1 Op 12 augustus 1873 verscheen Willem Johannes Oudegeest (1838-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Elisabeth. Willem Johannes was vier en dertig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Pieter Buisman (1832-1893), veertig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Elisabeth op 11 november 1873 om één uur in de nacht in de leeftijd van acht en veertig jaar is overleden. Ze was zonder beroep, geboren te Utrecht en woonachtig in Utrecht aan de Choorstraat D 13/14.2 Elisabeth was gehuwd met Johannes Marinus Honig (1824-1905) en een dochter van wijlen de echtelieden Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1873, aktenummer 1124. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873/.