Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendrik van Griethuijsen (1851-1907)

Geboorteakte van Hendrik van Griethuijsen (1851-1907)

Geboorteakte van Hendrik van Griethuijsen (1851-1907) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Schoterland.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrik van Griethuijsen (1851-1907) weergegeven.1 Op 28 november 1851 verscheen Anthonij van Griethuijsen (1826-1855) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Schoterland om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar was Anne Heinesz. Anthonij was vijf en twintig jaar oud en Hervormd predikant van beroep. Hij woonde te Sint Johannesga. De predikant verklaarde dat Hendrik op 27 november 1851 om zeven uur is geboren te Sint Johannesga. Zijn moeder was Trijntje Jans Oppedijk (1829-1897). Anthonij had bij de aangifte twee getuigen meegenomen: (1) Sipke Sjoerds Visser (1808-1882), drie en veertig jaar oud, onderwijzer der jeugd van beroep en woonachtig te Rotsterhaule, en (2) Jacob Uilkes van der Kooij (1811-1876), veertig jaar oud, boer van beroep en eveneens woonachtig te Rotsterhaule.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Schoterland, overlijdensakten, 1851, aktenummer 299. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.