Home » Genealogie » Geboorteakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942)

Geboorteakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942)

Geboorteakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Cornelia Johanna Honig (1863-1942) weergegeven.1 Op 15 juni 1863 verscheen Jacobus Arnoldus van Dugteren (1820-1876) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van Cornelia Johanna. Hij was twee en veertig jaar oud en heel- en vroedmeester van beroep. Hij woonde aan de Smeebrug B53 te Utrecht. Hij verklaarde dat Cornelia Johanna geboren is op 12 juni 1863 om elf uur in de avond. Haar ouders waren Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).2 Johannes Marinus is winkelier van beroep en het gezin woont aan de Zadelstraat E52 te Utrecht. Jacobus Arnoldus had als getuigen meegenomen: (1) Willem Hendrik Molijn (1803-1874), zestig jaar oud en stadsbode van beroep, en (2) Jacobus Willems (1819-1863), vier en veertig jaar oud en stadsbode van beroep. De getuigen zijn woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1863, aktenummer 963. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.