Home » Genealogie » Huwelijksakte van Abraham van Meerten (1874-1955) en Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960)

Huwelijksakte van Abraham van Meerten (1874-1955) en Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960)

Eerste blad van de huwelijksakte van Abraham van Meerten (1874-1955) en Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Apeldoorn.
Tweede blad van de huwelijksakte van Abraham van Meerten (1874-1955) en Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Apeldoorn.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Abraham van Meerten (1874-1955) en Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960) weergegeven.1 Op 26 juli 1898 verscheen Hendrik van Meerten (1872-1930) als gevolmachtigde van Abraham van Meerten om hem te vertegenwoordigen voor de Ambtenaar van den Burgerlijke Stand van de Gemeente Apeldoorn om het huwelijk te sluiten. Hendrik was zes en twintig jaar oud, onderwijzer van beroep, geboren te Utrecht en woonachtig te Elburg.2

Abraham van Meerten was vier en twintig jaar oud, militair apotheker van beroep, geboren te Utrecht en woonachtig te Vogelang in Nederlands Oost-Indië.3 Hij was de meerderjarige zoon van Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926). Hendrik was al overleden en Catharina Elisabeth was zonder beroep en woonachtig te Utrecht.4 Zij stemde persoonlijk in met dit huwelijk.

Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek was achttien jaar oud en zonder beroep. Ze was geboren te Arnhem en woonachtig te Apeldoorn.5 Johanna Margaretha Louisa was de minderjarige dochter van Hendrik Jan Oosterbeek (1854-1920) en Johanna ter Hoeve (1851-1931). Hendrik Jan was chef van de timmerlieden en metselaren van het Koninklijk Paleis en het echtpaar woonde te Apeldoorn. Zij gaven ook toestemming voor dit huwelijk.

Hendrik en Johanna Margaretha Louisa hebben de ambtenaar de volgende stukken overhandigd. De volmacht gegeven door Abraham van Meerten woonachtig in Nederlands Oost-Indië. Deze volmacht is geschreven door de in Nederlands Oost-Indië wonende notaris Philip Karel Steinachtig. Als tweede een afschrift van het Koninklijk Besluit dat er toestemming wordt gegeven tot dit huwelijk. Ten derde een bewijs van toestemming tot dit huwelijk door de Lager Commandant in Nederlands Oost-Indië. Ten vierde de geboorteakte van de bruidegom. Ten vijfde het certificaat van de Nationale Militie. Ten zesde de overlijdensakte van de vader van Abraham. Ten zevende en laatste de geboorteakte van de bruid. De huwelijksafkondigingen hebben te Apeldoorn plaatsgevonden op 10 juli 1898 en 17 juli 1898. Waarna de ambtenaar verklaarde dat Abraham en Johanna Margaretha Louisa door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn.

Als getuigen waren de volgende vier personen aanwezig:

  1. François Leeflang (1853-1920), vijf en veertig jaar oud, koopman van beroep en woonachtig te Utrecht.
  2. Teunis ten Geuzendam (1854-1927), vier en veertig jaar oud, onderwijzer van beroep en woonachtig te Utrecht.
  3. Pieter Adrianus Hermanus Avink (1862-1923), vijf en dertig jaar oud, conciërge van beroep en woonachtig te Apeldoorn.
  4. Willem Lieman (1840-1912), zeven en vijftig jaar oud, schilder van beroep en woonachtig te Apeldoorn.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Apeldoorn, huwelijksakten, 1898, aktenummer 104. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hendrik was de broer van Abraham en getrouwd met Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960).
  3. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-abraham-van-meerten-1874-1955/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1840-1878-en-catharina-elisabeth-ter-hoeve-1848-1926/.
  5. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-margaretha-louisa-oosterbeek-1879-1960/.