Home » Genealogie » Geboorteakte van Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960)

Geboorteakte van Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960)

Geboorteakte van Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960) weergegeven.1 Op 12 december 1879 verscheen Hendrik Jan Oosterbeek (1854-1920) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder Henri Jean Kronenberg (1804-1890). Hendrik Jan was vijf en twintig jaar oud en timmerman van beroep. Hij woonde te Arnhem aan de Rietsteeg. Hij verklaarde dat Johanna Margaretha Louisa geboren is op donderdag 11 december 1879 om drie uur in de middag. De naam van haar moeder is Johanna ter Hoeve (1851-1931). Hendrik Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Herman van Amerom (±1853-?), zes en twintig jaar oud en loodgieter van beroep, en (2) Karel Frederik van Rheenen (1846-1911), drie en dertig jaar oud en huisbewaarder van beroep. Beide getuigen woonden te Arnhem.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, geboorteakten, 1879, aktenummer 1442. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.