Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendricus van Meerten (1875-1877)

Geboorteakte van Hendricus van Meerten (1875-1877)

Geboorteakte van Hendricus van Meerten (1875-1877) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendricus van Meerten (1875-1877) weergegeven.1 Op 22 december 1875 verscheen Hendrik van Meerten (1840-1878) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Hendrik was vijf en dertig jaar oud en smid van beroep. Hij woonde te Utrecht aan de Kromme Nieuwe Gracht G340. Hij verklaarde dat Hendricus op 20 december 1875 om zes uur in de avond is geboren. Zijn moeder was Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926).2 Hendrik had twee getuigen meegebracht: (1) Willem van der Wurff (±1851-?), vier en twintig jaar oud en onderwijzer van beroep, en (2) Johan Theodoor Leonard Huberts (1842-1911), drie en dertig jaar oud en klerk van beroep. De getuigen zijn beide woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1875, aktenummer 2396. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1840-1878-en-catharina-elisabeth-ter-hoeve-1848-1926/.