Home » Genealogie » Het negentigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het negentigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het negentigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1973. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Spiering van Someren

W.A. Wijburg geeft aan dat aan zijn antwoord aan dhr. Van Lennep (jrg. 1957) de volgende gegevens toegevoegd kunnen worden aan het geslacht Spiering van Someren. Daarin komt ook een telg uit het geslacht ‘Van Meerten’ voor. Op bladzijde 21 komt Mechteld (of: Mechtelt) van Meerten twee keer voor.1 Ik citeer hieronder:

8/9 Willem Jans van Someren met zijn vrouw Catrijn compareert in een transportacte van 9 juli 1573 met zijn moeder Mechteld van Meerten (17), weduwe van Jan van Someren en met zijn broeder Jan van Someren (Booth H.S. 379, fol. 113 sub voce De Goyer, Zomeren, Rosant).

16/17. Jan van Zomeren, machtigt Mechtelt van Meerten (dus niet Meesters), Jan van Zoemeren, rentmeester van St. Servaes te Utrecht en Willem Hendricks en Aernt van Soemeren 20 april 1551 (recht. arch. Rhenen nr. 512-7).

Agnes van Meerten

Van bladzijde 41-44 beantwoordt W.A. Wijburg rond het geslacht ‘Van Domselaar’.2 Het gaat om Willemtje Gerrit Rijckendr. Zij overleed op 7 augustus 1676 te Utrecht. Haar man Maarten Pauwels van Eswiler hertrouwde met Agnes van Meerten op 6 februari 1677 met Agnes van Meerten (huwelijkse voorwaarden bij notaris C. van Door op 25 december 1676). Willemtje Gerrit was een dochter van Gerrit Rijcken, schoenmaker uit Utrecht die op 24 oktober 1636 aan de pest overleed. Gerrit trouwde op 29 augustus 1600 met Neeltje Willems Koevoet. Zij overleed op 14 november 1636. Haar broers waren Rijck (overleden vóór april 1636) en Jan (overleden te Utrecht op 29 december 1656).

Voetnoten

  1. Het betreft het eerste nummer van de negentigste jaargang.
  2. Het betreft het tweede nummer van de negentigste jaargang.