Home » Genealogie » Het tweeënnegentigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het tweeënnegentigste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het tweeënnegentigste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1975. In dit jaargang komen enkele telgen uit het geslacht Van Meerten voor.

Van Culemborg

Van bladzijde 82 tot en met 115 bespreekt dr. A.W.E. Dek de adellijke geslachten Van Culemborg en Van Vianen.1 Hier komen ook enkele telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’ in voor. Hieronder worden ze besproken.
Op bladzijde 94 wordt Beerte van Culemborg besproken. Zij is een dochter van Hubert bastaard van Culemborg, schepen, schout en richter van Culemborg. Hij overleed op 4 januari 1491. Het wordt niet duidelijk wie haar moeder was. Beerte overleed vóór 15 mei 1486. Ze trouwde met Ernst (Taets) van Meerten. Hij was de zoon van Jan bastaard van Abcoude van Meerten en Haese Taets en weduwnaar van Gerritje Grauwert. Beerte was beleend te Maurik op 30 september 1481. Ernst was heer van Broeckhuysen en schepen van Wijk bij Duurstede. Hij verwierf Broeckhuysen in 1466 en nogmaals beleend 28 mei 1497. Bij Beerte staat voetnoot 79. Hier staat: ‘Leenregister Gelre, Kwart. Nijmegen, pag. 343’.

Op bladzijde 99 wordt Margriet bastaarddochter van Culemborg besproken. Zij was een bastaarddochter van Gerrit II heer van Culemborg. Gerrit kocht in 1461 de heerlijkheid Lienden en overleed op 9 maart 1480. Omdat het gaat om een bastaarddochter wordt niet weergegeven wie de moeder van Margriet was. Margriet trouwt in 1495 (huwelijksvoorwaarden op 10 februari 1495) met Johan van Meerten. Johan was de zoon van Ernst van Meerten en Beerte van Culemborg (zie hierboven). Johan was maarschalk van het Oversticht. Bij Margriet staat voetnoot honderd. Daar staat: ‘Arch. Culemborg, inv. no. 1787, f. 68’.

Voetnoten

  1. Het betreft hier het drie nummer van de tweeënnegentigste jaargang.