Home » Genealogie » Het geslacht ‘Van Meerten’ in de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe – Deel 17: Gerichtssignaat Bank Zoelen 1559-1567

Het geslacht ‘Van Meerten’ in de Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe – Deel 17: Gerichtssignaat Bank Zoelen 1559-1567

In 2007 promoveerde dr. Peter D. Spies aan de Theologische Universiteit Apeldoorn op een belangrijke studie naar de classis van Tiel. De titel van zijn proefschrift luidt ‘De classis van Tiel 1579-1816: De gereformeerde kerk in de Nederbetuwe in het spanningsveld van politieke machten en maatschappelijke veranderingen’.1 Daarna heeft dr. Spies ook niet stilgezeten en heeft hij diverse gerichtelijke transcripties en ander transcriptiewerk uitgegeven. Zo ook de ‘Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe’. We hopen de komen de tijd, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, deze transcripties door te nemen op zoek naar stamgenoten. Het betreft vooral individuen met de achternaam ‘Van Meerten’ of aangetrouwde leden van deze familie. Als het gaat om de vrouwelijke lijn nemen we, gewoontegetrouw, alleen de kinderen en aan die kinderen aangetrouwde gezinsleden (dus man of vrouw) mee. Na verloop van het genealogisch onderzoek is het mogelijk dat dit artikel wijzigingen ondergaat, bijvoorbeeld als wordt ontdekt dat naam X of Y ook tot (afstammelingen van) dit geslacht behoort. Hieronder de bestudering van het zeventiende deel.2

De namen Adriaen (of Ariën) van Leeuwen en Dirck (Derick of Diederik) van Brakell laat ik voor nu even rusten, omdat er meerdere individuen met deze voor- en achternaam tegelijkertijd hebben geleefd. Pas wanneer er meer helder is over deze individuen wil ik ze hieronder toevoegen.

Heijmerick van Bemmel

In dit boek komt Heijmerick van Bemmel één keer voor. Heijmerick was getrouwd met Anna van Meerten, de dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.3 Op bladzijde 114 wordt beschreven hoe Heijmerick een van mannen is die ‘therselven tijt tot Soelen then raede versamelt’. Het gaat om zondag 24 oktober 1563.

Evert van Delen

Evert van Delen komt in dit deel vaker voor. Hij was getrouwd met Elisabeth van Leeuwen de dochter van Albert van Leeuwen en Hillegonda van Meerten.4 Het gaat vooral om de vermelding van zijn naam, wat blijk geeft van aanwezigheid, tijdens de gerichtsdagen en de verzameling van het ridderschap. Dit betreft zondag 3 oktober 15635, zondag 14 november 15636, donderdag 17 januari 15667 en 31 oktober 15668.

Voetnoten

  1. Het voornemen ligt er om dit proefschrift in een drieluik te bespreken voor deze website.
  2. Bron: Spies, P.D., 2019, Ambt Nederbetuwe Gerichtssignaat Bank Zoelen 1559-1567. Serie Gerichtelijke Transcripties Nederbetuwe deel 17 (Pumbo.nl).
  3. Het parenteel van Heijmerick en Anna is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-anna-van-meerten-en-heijmerick-van-bemmel/. Het parenteel van Dirck en Bertha is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  4. Het parenteel van dit laatstgenoemde echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hillegonda-van-meerten-en-albert-van-leeuwen-1546/.
  5. Bladzijde 114.
  6. Pagina 115.
  7. Pagina 124 en 130.
  8. Pagina 137, 139 en 141.