Home » Genealogie » Geboorteakte van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951)

Geboorteakte van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951)

Geboorteakte van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johanna Maria Meuwessen (1864-1951) weergegeven.1 Op 21 november 1864 verscheen Sophia Clazina Barto (1828-1910), huisvrouw van Jan Lindt (1828-1919), voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van de geboorte van Johanna Maria. Sophia Clazina was vijf en dertig jaar oud, vroedvrouw van beroep en woonachtig aan de Landstraat 5-440 te Rotterdam. Zij verklaarde dat Johanna Maria op 19 november 1864 om elf uur in de ochtend is geboren. Haar moeder was Cornelia Maria Meuwessen (1822-1893), zonder beroep en woonachtig aan de Landstraat 5-448 te Rotterdam. Sophia Clazina deed de aangifte samen met (1) Pieter van den Brande (1834-1905), dertig jaar oud, pakhuisknecht van beroep en woonachtig aan de Haakkade 13-197 te Rotterdam, en (2) Gerrit Verbeet (1815-1871), achtenveertig jaar oud, pakhuisknecht van beroep en woonachtig te Kralingen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, geboorteakten, 1864, aktenummer 3780. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.